Noslēgusies skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skolas konference.

Siguldas Valsts ģimnāzijas

skolēnu zinātniski pētniecisko darbu

skolas konference norisinājās

3.februārī plkst. 10.00 skolas zālē

Zinātniski pētnieciskos darbus aizstāvēja

Klase Uzvārds, vārds ZPD tēma Sekcija ZPD vadītājs
11.a Apīne

Luīze Paula

Bērnības semiotika M. Zālītes romānā “Pieci pirksti” literatūra Zīriņa – Eglīte
11.a Miķelsone Alise Starptautiskā tūrisma tendences SVĢ skolēnu vidū ģeogrāfija Saušs
11.a Ozoliņš Tomass Stereotipi par latviešiem un krieviem mūsdienu Latvijas sabiedrībā psiholoģija Romanovska
11.a Pinsone Fani Latviešu sievietes dzīves stila atspoguļojums žurnālā “Atpūta” modes lapās 20.gs.20.-30.gados kulturoloģija Romanovska
11.a Ustinova Sabrīna Pilnvērtīgs uzturs un bērnu ēšanas paradumi pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” socioloģija Romanovska
11.b Izmailova Viktorija Reklāmas manipulācijas psiholoģija Kursīte
11.b Sirmais Rūdolfs Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešu apmierinātība ar Siguldas novada mobilo lietotni informātika Kanbergs
11.c Pavlova Patrīcija Plakanās pēdas diagnostika un novēršana, izmantojot vingrojumu kompleksu. veselības zinātne Brakovska
11.d Gaile Grēta Elīza Skolēnu mācību uzņēmums “BAGANIC” SMU Zlaugotne

 Konferencē piedalās 10.klašu skolēni!

Informāciju sagatavoja I. Vuškāne