Ievēlēta jaunā SVĢ izglītojamo dome

28.09. 2020. Siguldas Valsts ģimnāzijas izglītojamo domes vēlēšanu rezultāti:

10.b         Līna Zvejniece

10.b         Aksels Vītums

10.d         Mariss Priekulis

11.a         Paula Malnača

11.b         Katrīna Zoltnere

11.c         Ieva Ošeniece

12.a         Luīze Paula Apīne

12.c         Justs Adrians Puķe

12.d         Elizabete Ābola

12.d         Annija Bildarte

9.a           Anna Timofejeva

9.a           Marta Veismane

9.a           Lauma Adrija Bērziņa

7.d           Ieva Sofija Bundziņa

Šajā mācību gadā, pēc skolēnu domes iniciatīvas, tika veikti grozījumi Siguldas Valsts ģimnāzijas izglītojamo domes reglamentā. Īpaši pārdomājot Domes priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtību. Reglamenta 9.1. punkts paredz:

“Domes priekšsēdētāju apstiprina skolas direktors un direktora vietnieki, balstoties uz kandidātu pieteikumu un intervijām, vismaz trīs darbadienas pirms domes sastāva vēlēšanām. Kandidēt uz priekšsēdētāja amatu var skolēni, kuri mācās klašu grupā no 9. līdz 12. klasei. Kandidatūrai uz domes priekšsēdētāja amatu skolēns izvirza pats sevi.”

Intervijas vadīja Direktors Rūdolfs Kalvāns un direktora vietniece Inese Zlaugotne . Konstruktīvu sarunu rezultātā par Domes priekšsēdētāju tiek  nominēts 12.b izglītojamais Everts Krauklis.

Everts Krauklis: “Ar lielu prieku esmu uzņēmies šo nozīmīgo amatu! Ir skaidri redzams, ka skolēniem, mācoties pilnīgi jaunā un komfortablā vidē, ir lielāka vēlme radīt kaut ko jaunu arī pašā skolas ikdienas dzīvē. Izmantojot šo iegūto “inerci”, mans mērķis ir virzīt jauno skolēnu domes sastāvu arvien plašākā darbību spektrā, kas neaprobežojas tikai ar jauniem pasākumiem, bet kur jaunieši sekmē izglītošanos dažādos dzīvē nozīmīgos aspektos, aktīvi iesaistās un veicina kvalitatīvu dialogu starp skolēniem, skolotājiem un skolas vadību. Lai panāktu aktīvu, kvalitatīvu, radošu un atbildīgu skolēnu parlamenta veikumu, savā darbā liksim akcentus uz precizitāti, punktualitāti un disciplīnu. Esmu pārliecināts, ka šis gads nesīs daudz veiksmīgu pārmaiņu un būs pieredzes bagāts!”

2 thoughts on “Ievēlēta jaunā SVĢ izglītojamo dome

  1. Atbalsojums: tinderentrar.com

Comments are closed.