PALDIES par atbildīgu pirmo semestri!

Siguldas Valsts ģimnāzijā pirmais šī mācību gada semestris aizritējis jaunām prasmēm un izaicinājumiem bagāti.  Šī gada 18. decembrī skolēni attālināti saņēma sekmju izrakstus, kuros redzami pirmā semestra vērtējumi. Lepojamies, ka šajā semestrī 45 skolēni saņēmuši “zelta” liecības un 113 skolēni “sudraba” liecības, kas nozīmē, ka skolēnu sekmes ir ļoti labas un izcilas.

Skolas vadība un Skolēnu domes prezidents Everts Krauklis bija sagatavojuši īpašu video sveicienu pamatskolas un vidusskolas skolēniem, godinot skolēnus, kas uzrādījuši augstus mācību sasniegumus.  Pamatskolas video ŠEIT. Vidusskolas video ŠEIT.

Atskatoties uz 1. semestri kopumā, varam apgalvot, ka Siguldas Valsts ģimnāzijā, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu klātienes mācību procesa norisi, tika norādītas virzienu plūsmas, katrai klašu grupai bija nozīmēta rekreācijas zona, kurā var atrasties tikai konkrētās klases skolēni, skolēniem bija piešķirtas ID kartes, katrai klašu grupai citā krāsā. Tāpat bija plānota ēdināšana, ievērojot klašu savstarpējo distancēšanos, tādā veidā izvairoties no saslimšanas ar Covid-19 vīrusu.
Kopš oktobra beigām ģimnāzijas skolēni mācīšanās procesu īsteno attālināti. Atbalstot skolēnus attālinātajās mācībās, skola kopumā 31 audzēknim nodrošinājusi portatīvo datoru. Tāpat Siguldas Valsts ģimnāzija ir izstrādājusi savā tīmekļa vietnē sadaļu “mācības attālināti”, kurā vienkopus apkopota visa būtiskākā informācija, prasības un noteikumi, kā norit attālinātās mācības. Skolas vadība ir izstrādājusi arī padomus skolēniem un vecākiem attālināto mācību īstenošanai, skolotāji ir sagatavojuši video pamācības interneta vietņu lietošanai. Jāatzīmē, ka skolēnu rudens brīvlaikā skolotājiem notika mācības Google Classroom un Google Meet platformu izmantošanā, jo tika nolemts, ka 50% mācību stundu notiek tiešsaistē, ko skolotāji un skolēni veiksmīgi īstenoja.
Sākoties attālinātajam mācību procesam, tika mainīts stundu saraksts, lai pēc iespējas samazinātu dažādu mācību priekšmetu skaitu dienā, tādējādi samazinot mācību slodzi skolēniem, ieplānojot dinamiskās pauzes un pusdienu pārtraukumu. Klašu audzinātāji attālināto mācību procesa laikā uzņēmās koordinatora lomu, palīdzēja skolēniem apjaust mācību procesa norisi, prasības, sadarbojās ar vecākiem problēmu risināšanā. Pēc skolas veiktās aptaujas skolēni uzskata, ka attālināto mācību procesa laikā ir pilnveidojuši prasmi plānot savu darbu, attīstījuši pašvadītās mācīšanās prasmes, patstāvīgu mācīšanos, taču atzīst, ka lielākās grūtības sagādā dienas režīma ievērošana. Sadarbībai ar skolēniem ļoti pozitīvi tika vērtēts, ka skolēniem ir skolas oficiālais e-pasts, kas atvieglo informācijas nodošanu un saņemšanu, tāpat sadarbībai tika izmantota arī platforma e-klase. Katrs skolotājs, ņemot vērā sava priekšmeta specifiku, mācību procesā izmantoja dažādas interneta vietnes, piemēram, uzdevumi.lvsoma.lv u.c.
Attālināto mācību laikā notika vairākas aktivitātes, pasākumi skolēniem. Piemēram, Latvijas valsts svētkos skolēniem tika nodrošināts izglītojošs tiešsaistes koncerts “Ir vērts”, kas tika translēts no labiekārtotā reģionāli metodiskā centra Siguldas Valsts ģimnāzijas Kvantu korpusā. Ziemassvētku gaidīšanas laikā skolēni piedalījās aicinājumā “Svinēsim dāvinot”, kurā līdzekļus, ko citkārt tērētu Ziemassvētku svinībām skolā, pārvērta dāvanās biedrības “Cerību spārni” bērniem un jauniešiem un Bērnu slimnīcas Onkoloģijas nodaļas pacientiem, kopuma sarūpējot vairāk nekā 100 dāvanas.
Mainoties valdības noteikumiem, ģimnāzija ieguvusi pozitīvu pieredzi, sadarbojoties ar Laurenču sākumskolu. No 30. novembra Siguldas Valsts ģimnāzijas ēkā mācību telpas tika iekārtotas Laurenču sākumskolas 4.–6. klases skolēniem, vēlāk tikai 4. klašu skolēniem un skolotājiem. Priecājamies par šo strapskolu sadarbību!

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Skolēnu dome veica iniciatīvu, aicinot katru klasi sagatavot dāvanu kādam no skolotājiem, kas mācā šo klasi. Skolēni bija parūpējušies, lai skolotāji izlasītu pateicības vārdus skaistās, pašu gatavotās apsveikuma kartītēs, kā arī saņemtu uzmundrinošas dāvaniņas. Liels un sirdsmīļs paldies skolēniem par šo sveicienu un skolotāju darba novērtējumu!

Gaišus , ģimeniskus un priecīgus svētkus visiem!

2 thoughts on “PALDIES par atbildīgu pirmo semestri!

Comments are closed.