Mācību gads noslēdzies izcili

31. maijā Siguldas Vasts ģimnāzijas 7. – 11. klašu skolēni uzgavilēja gandarījuma priekā, jo godam aizvadīts 2020./ 2021. mācību gads, kas mācīja mums katram un visiem kopā rast ražādus radošus risinājumus mācību procesa īstenošanai, atvērt savas istabas durvis visai klasei, kas kopā mācās attālināti. Lepojamies un uzgavilējam ikvienam skolēnam un skolotājiem, kas šajā mācību gadā sevī pilnveidoja prasmi sadarboties, nesavtīgi atbalstīja viens otru, radoši risināja izaicinājumus un izcili paveica plānoto! Stiprinot skolas vērtības – izcilība un inteliģence – arī šajā mācību gadā sveicam 71 skolēnu, kurš ieguvis “zelta”liecību, savas zināšanas un prasmes atspoguļojot ļoti labos un izcilos vērtējumos un 121 skolēnu, kuru “sudraba” liecībās bija tikai labi un izcili vērtējumi.

Ievērojot epidemioloģisko drošību, visi skolēni attālināti eklases sistēmā saņēma digitālās liecības, taču ar “zelta” un “sudraba” liecību ieguvējiem, kā arī ar skolēniem, kuri šajā mācību gadā izcili strartēja novada un valsts olimpiādēs un mācību darba konkursos, sporta sacensībās, klašu audzinātājas tikās klātienē, lai nodotu viņiem pateicības sveicienus, diplomus un dāvanas/suvenīrus no Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes un Siguldas Valsts ģimnāzijas.

Liels paldies skolēniem un skolotājiem, kuri arī attālināti rada entuziasmu, lai Siguldas Valsts ģimnāzijas vārdu nestu novada un valsts mērogā, apliecinot, ka mācīšanās ir aizrautīgs un izcils process!

Paldies visiem skolēniem, kuri atbildīgi mācījās, paldies visām skolēnu ģimenēm, kuras atbalstīja un sadarbojās ar skolu, lai 2019./2020.m.g. būtu nemainīgi kvalitatīvs, jaunām zināšanām un prasmēm bagāts!