30.11. 2022. izglītojošs seminārs vecākiem

30.11.2022. plkst. 18. 30 – 20. 30 klātienes seminārs Siguldas Valsts ģimnāzijā  Siguldas novada bērnu vecākiem un citiem interesentiem

 “Kā palīdzēt bērniem mācīties?

Apskatītā tematika lekcijā:

izaicinājumi, likumsakarības un problēmas ar kurām mūsdienās saskaras vecāki;

kas ir jāzina par smadzeņu darbības īpatnībām saistībā ar mūsu uzmanības un koncentrēšanās spējām;

raksturīgākās pazīmes ar uzmanības noturības problēmām bērniem un jauniešiem;

praktiski ieteikumi, kam pievērst uzmanību, audzinot bērnus un palīdzot viņiem mācību procesā.

Kā rīkoties vecākiem, audzinot mūsdienu bērnus?

Kā palīdzēt viņiem mācībās?

Kas jāzina par smadzeņu darbības īpatnībām?

Uz šiem un arī citiem jautājumiem tiks rastas atbildes un skaidrojumi.

Lūgums reģistrēties šeit: https://forms.gle/Sd4nyJ2avpjTTAw47

Nodarbības vada: OSKARS GRĪSLIS, kurš šobrīd vada ‘’Intelekta attīstības centru’’, pirmo centru Baltijā ar bioloģiskās atgriezeniskās saites tehnoloģiju izmantošanu apmācību un treniņu procesā.