Pieminām mūsu BRĪVĪBAS cīnītājus

11. novembrī skolā valdīja cieņpilna un patriotiska atmosfēra. Skolas telpās izvietota izstāde par mūsu brīvības cīnītājiem, starbrīžos skaņēja karavīru dziesmas, bet gaiteņos iedegtas piemiņas ugunis, kā arī līdz plkst. 18.00 skolas pagalmā iespējams piedalīties ierakumu sveču gatavošanā.

No tālienes es pazinu
Sav’ brāliti līgojam:
Piecas puķes pie cepures,
Sešas zvaigznes pie zobena.
No cepures gaisma ausa,
No zobena saule lēca,
No kumeļa iemauktiem
Rīta zvaigzne ar vakara,
No ta paša jājejiņa
Mēnestiņis izrieteja.

/ latviešu t.dz./