Eiropas kultūras mantojuma dienas

Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.d klase,
kas ir sociālo zinātņu virziena klase, kopā ar klases audzinātāju, latviešu valodas un literatūras
skolotāju Ilzi Zīriņu-Eglīti un vēstures skolotāju Inesi Bergu tika uzaicināta piedalīties
nozīmīgā notikumā: 8. septembra pēcpusdienā pie Krimuldas baznīcas notika piemiņas
pasākums vienam no pirmajiem latviešu dzejniekiem, “Krusta skolas grāmatas” autoram
Jurim Natanaēlam Ramanim, kas bija veltīts viņa 280. dzimšanas dienai.

Piemiņas brīdī pie
mākslinieka Viļņa Titāna veidotā pieminekļa uzrunas teica vēsturniece, Turaidas
muzejrezervāta izveidotāja Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists
Edgars Ceske, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Linards
Kumskis. Pēc piemiņas brīža visi sanākušie devās uz sarunu Krimuldas mācītājmājā par
tematu “Juris Natanaēls Ramanis savā vidē un laikmetā”. Sarunā piedalījās latviešu
literatūrzinātnieks Pauls Daija, rakstniece Inga Ābele, grafiķis un mākslas zinātnieks Valdis
Villerušs, literatūrzinātniece un filozofe Beata Paškevica.  J. N. Ramaņa dzeju un prozas
fragmentus lasīja režisore Ārija Stūrniece.
Daudziem skolēniem šis bija pirmais tik nopietnais pasākums viņu pieredzē, kas

prasīja diezgan lielu pacietību un izturību vairāku stundu garumā. Tajā pašā laikā jaunieši,
klausoties zinātnieku un pētnieku atzinumos, guva uzskatāmu priekšstatu par sava izvēlētā
izglītības virziena realizāciju profesionālajā dzīvē un zinātnē. Vai šis būs arī viņu ceļš? Pilnīgi
iespējams.
Paldies vēsturniekam, Turaidas muzejrezervāta galvenajam speciālistam un
kādreizējam Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājam Edgaram Ceskem par uzaicinājumu
piedalīties pasākumā!

Informāciju sagatavoja skolotāja Ilze Zīriņa-Eglīte