Neklusē

Siguldas Valsts ģimnāzija 2023./24. mācību gadā ir iesaistījusies projektā #Neklusē.

#Neklusē ir sociāls projekts, kura mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijā.

Mobings ir ilgstoša citu cilvēku apsaukāšana, sišana, pazemošana vai cita veida darīšana pāri. To parasti dara vairāki vienaudži apvienojoties pret kādu vājāku:

  #Neklusē aicina piedalīties nodarbībās par mobinga mazināšanu un novēršanu:


Vecākiem:

13.septembrī un ierakstā

19.00-20.00 Neklusē pasākums vecākiem – kas ir mobings? Kā atpazīt? Kā rīkoties vecākiem? https://www.youtube.com/watch?v=UcE0mpiSjLk

 

24.oktobrī un ierakstā

19.00-20.00 Saruna ar Dr. Lauru Valaini par mobingu un tā prevenciju pamatskolā un vidusskolā https://www.youtube.com/watch?v=AbprGnzf2AI

 

Skolēniem:

20.septembrī un ierakstā

13.00-14.00 Saruna ar psihoterapeitu Nilu Konstantinovu – kas ir mobings? Kā atpazīt? Kā rīkoties skolēniem? https://www.youtube.com/watch?v=NHIQj3Oov-8