Atkarību profilakse

Nodarbība vecākiem “Pasargāt pusaudzi no atkarību izraisošām vielām un
procesiem. VAI un KĀ tas iespējams?”

Aicinām vecākus izmantot iespēju un apmeklēt Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekcijas psiholoģes Elīnas Brilas nodarbību vecākiem
30.oktobrī, plkst. 18.15 Siguldas Valsts ģimnāzijas Lielajā zālē
Šī ir iespēja vecākiem:
–  izprast atkarības veidošanās cēloņus
–  noskaidrot, ko vecāks var darīt pirms atkarība ir izveidojusies
–  kā runāt ar bērniem ģimenē par atkarībām
–  kā atpazīt atkarību bērnam
–  ko vecāks var darīt situācijās, ja saskaras ar šo problēmu.
Lūdzu dalību reģistrēt https://forms.gle/DG6bFvKCY9cfYvoT9