Starpdisciplināra stunda Satezeles pilskalnā

Mācoties par notikumiem viduslaikos, svarīgi ir zināt – kas minētā laika
posmā ir noticis Latvijas teritorijā. Šajā ziņā unikāls vēsturisks un dabas objekts ir
Satezeles pilskalns – Gaujas lejteces baseinā. Tikpat svarīgi ir noskaidrot – kā
veidojies Latvijas reljefs. To palīdzēja noskaidrot ģeogrāfijas (skolotāja
I.Koļesnikova) un vēstures ( skolotāja A.Ūdre) kopīgi veidotā stunda.
Tagadējā Siguldas, Turaidas un Krimuldas teritorijā senākā apdzīvotība
konstatēta ap 2. gadu tūkstoti p.m.ē. Tad te senie iedzīvotāji dzīvoja apmetnēs un
medīja, zvejoja, audzēja mājlopus, kā arī iekopa tīrumus.
Kādi notikumi ir risinājušies šeit 12.g.s. un kādi ģeogrāfiskie procesi
noritējuši, to vēlējās noskaidrot 8.a klase š.g. 27.septembrī. Lai vēsturiski precīzāk
izprastu tā laika sadzīvi un cīņas, skolēni iepazinās ar fragmentu no „Indriķa
hronikas”. Tieši 11./12.g.s. uzplauka lībiešu kultūra, tika celtas koka pilis. Viena no
tām ir Satezele. Esot uz vietas, skolēni izvērtēja ģeogrāfisko un tīri stratēģisko
izvietojumu – no trijām pusēm ir stāvas nogāzes, bet no ceturtās ir valnis,
aizsargsiena. Satezeles pilskalnā jeb Līvu kalnā valdīja lībiešu pils vecākais Dabrelis,
kurš bija nesamierināms vācu un to nestās kristīgās ticības pretinieks. Var apbrīnot
viņa drosmi kaujās ar vācu bruņiniekiem.
Skolēniem tika dotas darba lapas, kurās jāatbild uz jautājumiem un
uzdevumiem par reljefa veidošanos Vējupītes gravā, par līvu sacelšnās cēloņiem,
karošanas paņēmieniem un jāveic salīdzinājums.


Informāciju sagatavoja: vēstures skolotāja A.Ūdre