Literāro žurnālu izstāde

Skolā ir apskatāma mūsu 10.klašu (a/b/c) skolēnu veidoto literāro žurnālu izstāde – tie visi ir izlikti Trohaja korpusa 3.stāva gaitenī uz palodzēm. Šos žurnālus skolēni kā projektu veidojuši literatūras un latviešu valodas stundās vairāku mēnešu garumā.

Žurnāli domāti ne tikai apskatīšanai, bet arī lasīšanai – jaunieši tos veidojuši ar mērķi, lai darbi gan noformējuma ziņā, bet jo īpaši saturiski līdzinātos īstiem žurnāliem. Tur atrodami gan pašu rakstīti problēmraksti par mūsu sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, gan intervijas, gan viedokļraksti, kā arī, protams, lappuses izklaidei.