Future Leaders programma pirmo reizi Latvijā

Future Leaders Sigulda līderu programma ir noslēgusies! Aizvadītas 3 meistarklases 3 mēnešu garumā, kurā 15 ģimnāzijas jaunieši no dažādām klašu grupām un 2 skolotāji apguva 3 moduļus – Es, Attiecības, Sistēmas.
Dalībnieki pilnveidoja komunikācijas, līderības un pašizziņas prasmes. Katram dalībniekam bija sava grupa ar mentoru, ar kuru padziļināti pētīja dažādus ieradumu veidošanas modeļus, apsprieda vērtību sistēmas un veidoja nākotnes vīziju.

Paldies  Future Leaders Global par iespēju atvest skandināvu pieeju līderībai uz Latviju!