Pie mums viesojas Pasaules dabas fonds

Sabiedrības integrācijas fonda ietvaros Siguldas Valsts ģimnāzijā 25.01.2024 viesojās Pasaules Dabas fonda pārstāves Magda, Katrīna un Undīne. 10. un 11. klašu jauniešiem bija iespēja piedalīties 3 darbnīcās “Klimata pārmaiņas“, “Ūdens un eitrofikācija“, “Bioloģiskā daudzveidība“. Jaunieši izspēlēja enerģijas izvēles spēli, apsrieda kāda biotopa izzušanu un tā ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī aprēķināja savu ietekmi uz Baltijas jūras piesārņojumu.

Paldies Pasaules Dabas fondam par aktīvo un informācijas pilno ceturtdienas rītu!

#NVOfonds2024
#DabasDiena