Karjeras izvēles iespējas Siguldas Valsts ģimnāzijā

9. klašu skolēniem šis mācību gads ir ļoti intensīvs un piepildīts, jo jākārto ne tikai
Centralizētie eksāmeni, bet reizē jāplāno turpmākais ceļš mācību procesā. Par šiem
nākotnes jautājumiem tiek atvēlēts laiks audzināšanas stundās.
Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka
mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei. Tas ir nepārtraukts
mācīšanās process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan
profesionālajā jomā. Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves un mācību
vadības process, tāpēc jau savlaicīgi par to jādomā.
Vairākās audzināšanas stundās 9.d klases ( audzinātāja I.Koļesnikova), 9.c klases (
audzinātāja K.Ūzuliņa) un 9.a klases ( audzinātāja A.Ūdre) skolēni iepazinās ar
Siguldas Valsts ģimnāzijas piedāvātām izglītības programmām.
Ar Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un IKT, kā arī medicīnas un veselības
programmu iepazīstināja 12.a klases skolēni Uldis Kurpnieks un Justs Jēkabsons, bet
par iespējām apgūt medicīnas virziena programmu stāstīja 12.c klases skolēni Leo
Kristians Spūle un Ieva Lāce. Skolēni dalījās pieredzē par savu izvēli mācībās un
akcentēja pozitīvo mācību procesā.
Saistoša ir Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu programma. Uz tikšanos bija
uzaicināts skolas absolvents – Mariss Priekulis. Viņš pastāstīja ne tikai par savu
pozitīvo pieredzi mācību procesā, bet arī par ZPD rakstīšanu un nākotnes studiju
iespējām. Mariss prata iesaistīt skolēnus diskusijā, kur nācās izmantot mobilos
telefonus.

Informāciju sagatavoja 9.a klases audzinātāja A.Ūdre