LASĪTPATIKAS forums

13. martā kultūras centrā “Siguldas devons” norisinājās Latvijas skolu un bērnu bibliotekāru LASĪTPATIKAS forums, ko rīkoja Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Bibliotekāru
biedrība un Siguldas novada pašvaldība.
Foruma dalībnieki apmeklēja arī Siguldas Valsts ģimnāziju, kurā latviešu valodas un literatūras skolotājas Iveta Celmiņa un Kristīne Ūzuliņa dalījās pieredzē par pasākuma “Literatūras nakts” organizēšanu, savukārt, skolas bibliotekāre Ulrika Ūpe stāstīja par darbu skolas bibliotēkā, lasīšanas aktivitātēm, kā arī dalījās ar līdz šim gūtajām atziņām maģistra darba izstrādē par jauniešu literatūru. Foruma mērķis – iedvesmot Latvijas bibliotekāro sabiedrību rosināt bērnu un jauniešu patiesu interesi par lasīšanas prieku,  iekļaujoties programmas “Latviešu grāmatai 500” 2024. gada tēmā – bibliotēkas un lasīšana.

 

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Ulrika Ūpe.