Publiskās uzstāšanās tiesā

19.martā Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.d klases skolēni kopā ar skolotāju Ingu Krišāni
Publiskās uzstāšanās specializēta kursa apguves ietvarā viesojās Rīgas rajona tiesas Siguldas
tiesas sēžu namā, lai uzzinātu, kā darbojas tiesa un kā tiesneši, advokāti, prokurori savā darbā
izmanto publiskās uzstāšanās prasmes. Ar tiesas darbību Latvijā iepazīstināja tiesneša palīdze
Līga Pommere, bet tiesnese Vineta Mazure sarunā ar skolēniem atklāja tiesneša darba
specifiku, interesantāko tiesvedību stāstus un savu pieredzi, kā attieksme, balss intonācijas un
runas saturs ietekmē tiesas dalībnieku uzvedību.
Šī bija jau otrā ģimnāzistu vizīte profesionālajā vidē, pētot, kā publiskās uzstāšanās prasmes
savā tiešajā darbā lieto dažādās profesijās, amata pienākumos. Janvāra beigās skolēni
iepazina, cik daudz juridisku zināšanu, ceremoniālas un mākslinieciskas runas prasmju lieto,
vadot laulību ceremonijas, un kādas vēl civilstāvokļa procedūras veic dzimtsarakstu nodaļā.
Nodaļas vadītājas vietniece Anda Gailīte iepazīstināja arī ar laulību, dzimstības un mirstības
statistiku Siguldas novadā un ļāva skolēniem piedzīvot laulību reģistrācijas simulācijas spēli.
Paldies Rīgas rajona tiesai un Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļai par atsaucību un
ieinteresētību!

Informāciju sagatavoja Inga Krišāne