8.d demonstrē ķīmijas eksperimentus

10. aprīlī 8.d klases skolēni devās uz bērnudārzu “Tornīši”,  kur satikās ar divām bērnu grupiņām – “Pupuķiem” un “Cīruļiem”. Skolēni bērniem rādīja dažādus ķīmijaseksperimentus: sodas un citronskābes reakciju ar ūdeni, “ziloņu zobupastu” un sarkanā kāposta indikatora krāsas maiņu,  saskaroties ar dažādām vielām. Bērni šajos eksperimentos varēja paši piedalīties un viņiem ļoti patika. Skolēni aizrautīgi izpalīdzēja mazajiem un spēlēja sporta spēles.
8.d saka, ka labprāt apciemotu mazos draugus vēlreiz.