Panākumi olimpiādēs

 

Latvijas 74. matemātikas olimpiādes 3. posms tiek rīkots LU A. Liepas Neklātienes
matemātikas skolai sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru. Šogad Valsts
matemātikas olimpiādē (9.-12. kl.) piedalījās 251 skolēns, kuri bija uzrādījuši vislabākos
rezultātus 2. posma olimpiādē.
Tiesības piedalīties Valsts matemātikas olimpiādē izcīnīja 4 Siguldas Valsts ģimnāzijas
skolēni: Laura Gardere (9.b klase), Ieva Sofija Bundziņa (10.b klase), Sofija Puciello (11.b
klase) un Justs Jēkabsons (12.a klase).

No sirds lepojamies ar skolēnu panākumiem!

 

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!