Labbūtības diena

29. maijā 7.un 8. klases piedalījās skolas atbalsta komandas organizētajā Labbūtības dienā.
7.klašu skolēni aktualizēja drošības jautājumus pirms doties vasaras brīvlaikā, piedzīvoja klasi saliedējošas un jautras aktivitātes pilsētā un dabā, kurām idejas bija piemeklējusi skolas medmāsa Evija Leitāne.
Lai pievērstu uzmanību viedierīču problemātiskai lietošanai un samazinātu laiku, ko pusaudži pavada viedierīcēs, skolas psihologs Inta Kurpniece un sociālais pedagogs Ginta Diļevka vadīja nodarbību “(ne)laime viedierīcēs”.
Laba alternatīva viedierīcēm ir grāmata, tāpēc 7.c un 7.d klases apmeklēja Siguldas novada bibliotēku, kur bibliotēkas speciālistes Ivetas Hamčanovskas vadībā iepazinās ar Jauno grafiķu kalendāra izstādi, grāmatu kārtojumu, ar Siguldas novada bibliotēku elektronisko katalogu, praktiski veica grāmatu meklēšanu pēc dažādiem atlases kritērijiem.
8.klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar Pusaužu Resursa Centra Siguldas filiāli. Filiāles vadītāja Elīna Rotbaha-Zaremba viesmīlīgi uzņēma un iepazīstināja ar PRC telpām, centra
piedāvātajiem pakalpojumiem, iedrošināja un informēja, kādās situācijās pusaudžiem meklēt palīdzību.
Savukārt biedrības Papardes zieds speciālista vadībā bija iespēja piedalīties nodarbībā “Drošas romantiskas attiecības”. Nodarbības mērķis: sniegt jauniešiem prasmes veidot uzticamas, atbildīgas un drošas attiecības, apzināties savstarpējas piekrišanas seksuālām attiecībām nozīmi, mazināt iespējamos attiecību vardarbības riskus.
Visi iesaistītie skolēni varēja piedalīties viktorīnā, kurā varēja pārbaudīt savas zināšanas par veselīgu uzturu, veselīgu miegu, fizisko aktivitāšu un atpūtas nozīmi, par pazīmēm, kas liecina par interneta atkarību.

Lai droša un pozitīvām emocijām bagāta vasara!