9.a plūc Zvaigznes klases augļus

“Zvaignes” klases pasākums

Siguldas Valsts ģimnāzijas iniciatīva “Zvaigznes” klase jau iedzīvināta skolā otro gadu. Tā paredz klašu iesaisti mērķu izvirzīšanā, pasākumu organizēšanā un
piedalīšanos tajos. Svarīgas ir skolas vērtības un iekšējo kārtības noteikumu ievērošana, kā arī bonusu sistēma. Iepriekšējā mācību gadā 9.a klase ieguva 2.vietu
pamatskolas klašu grupā, bet šajā gadā 1.vietu. Te gan jāatzīmē, ka tas nebija vienkārši, jo konkurence skolā ir liela.
Esam piedalījušies labdarības pasākumos, talkās, sakopjot Lāčplēša ordeņa kavaliera Žaņa Ķinča un piederīgo kapus un organizējot patriotisku pasākumu Lāčplēša dienā. Valsts
svētku nedēļā tika izvēlēta un atskaņota mūzika starpbrīžos, bet Patriotu nedēļas spēlē “ Latvija patriotu nedēļas noskaņā” ieguvām 1. vietu. Atbalstot Ukrainas karavīrus,
piedalījāmies ierakumu sveču liešanā un labdarības akcija Ukrainas karavīriem “Skolas par uzvaru”. Izdevies bija mūsu aicinājums uz svinīgu uz Baltā galdauta svētku
klases stundu, kura notika 3. maijā. Bijām sagatavojuši prezentāciju par 4.maiju – LR Neatkarības atjaunošanas gaitu. Bija iespēja piedalīties konkursā Kahoot versijā, ko
sagatavoja 9.a klases skolniece Elza Šmitiņa un atsaucība bija liela. Taču tas nenozīmē, ka mums piemitusi “zvaigžņu” slimība, bet gan, ka skolēniem bija vēlme attīstīt līderi sevī,
mācīties sadarboties, izvirzīt mērķus un arī tos realizēt. Katrā ziņā tas klasi saliedēja vēl vairāk, jo tikai kopīgi domājot un darot veidojas vienota komanda. Kā dāvanu saņēmām
izglītojošu un saliedējošu pasākumu, ko vadīja Māris Resnis.

Informāciju sagatavoja : 9.a klases audzinātāja A.Ūdre