Uzņemšana

Informācija par kārtību, kādā izglītojamos uzņem Siguldas Valsts ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās, regulāri tiek papildināta, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli.  Lūdzam sekot līdzi informācijai.

• Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Siguldas Valsts ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās (01.04.2016, Nr. 1-19.1/3)

Jaunās mācību programmas 7. klase

• PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE) PROGRAMMA “SKAITĻI”

• PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE) PROGRAMMA “DABA’

• PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE)PROGRAMMA “CILVĒKS”

Uzņemšana 7. klasē

 • REZULTĀTI IESTĀJPĀRBAUDĪJUMĀ 7. KLASEI 2020./2021.M.G.

 • Reģistrēšanās uzņemšanai 7. klasē no 18.05.2020. līdz 29.05.2020. tiešsaistē  pieejama šeit > Reģistrācijas forma
 • Dokumentu iesniegšana klātienē (reģistrējoties norādītajā individuālajā laikā) 4. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 16.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas Kvantu korpusa 1. stāvā (ēdnīcas telpās). Lūdzam ievērot individuāli norādīto ierašanās laiku, atrodoties SVĢ teritorijā ievērot 2 m distanci no pārējiem.

Dokumenti uz 7. klasi

 1. Elektronisks pieteikums (termiņš no 18.05.2020. līdz 29.05.2020.).
 2. Pieteikums programmai (izvēlētais mācību plāns – programma) papīra formātā skolēna vecāka parakstīts jāiesniedz, sniedzot pārējos dokumentus.
 3. Iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopija (skolas direktora parakstīta liecība), uzrādot oriģinālu.
 4. 1 fotokartīte skolēna apliecības izveidei (3x4cm).
 5. Vecāka iesniegums Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa). 
 6. Skolēna dzimšanas apliecība, pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.
 • 5. jūnijā no plkst. 9.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas Kvantu korpusā (iesniedzot dokumentus tiks norādīts ierašanās laiks), ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus (2 m distance, roku mazgāšana un dezinfekcija, aizsargmasku lietošana; individuālos aizsardzības līdzekļus nodrošinās Siguldas Valsts ģimnāzija), notiks iestājpārbaudījums, kurā, atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, būs latviešu valodas un matemātikas tēmu uzdevumi. 
 • Skolēnu saraksts uz 7.- 9. klašu iestājpārbaudījumiem.
 • Uzņemšanas rezultāti tiks publicēti Siguldas Valsts ģimnāzijas mājas lapā 2020. gada 9. jūnijā, tie tiks publicēti, izmantojot skolēna ID kodu.
 • Vienotā skolas apģērba katalogs pieejams šeit.

Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora R. Kalvāna informācija par 7. klašu uzņemšanas kārtību un jaunajām izglītības programmām 2020./2021. mācību. gadā.

Video iekļautā prezentācija par uzņemšanu 7. klasē 2020./2021. mācību gadā pieejama šeit.

Atbildes uz jūsu biežāk uzdotajiem jautājumiem par uzņemšanu un mācībām 7. klasē pieejamas šeit.

Jaunās mācību programmas 10.klase

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un IKT (A variants) programma 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un IKT (B variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu (A variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu (B variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu (A variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu (B variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības medicīnas un veselības programma

Uzņemšana 10. klasē 

REZULTĀTI IESTĀJPĀRBAUDĪJUMĀ 10. KLASEI 2020./2021.M.G.ŠEIT

 • Reģistrēšanās uzņemšanai 10. klasē no 18.05.2020. līdz 05.06.2020. tiešsaistē  pieejama šeit > Reģistrācijas forma
 • Dokumentu iesniegšana klātienē (reģistrējoties norādītajā individuālajā laikā) 15. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas Kvantu korpusa 1. stāvā (ēdnīcas telpās). Lūdzam ievērot individuāli norādīto ierašanās laiku, atrodoties SVĢ teritorijā ievērot 2 m distanci no pārējiem.

Dokumenti uz 10.klasi

 1. Elektronisks pieteikums (termiņš no 18.05.2020. līdz 05.06.2020.).
 2. Pieteikums programmai (izvēlētais mācību plāns) papīra formātā skolēna vecāka parakstīts jāiesniedz, sniedzot pārējos dokumentus (drīzumā šeit tiks publicētas programmas).
 3. Apliecība par pamatizglītību kopā ar sekmju izrakstu (kopija,uzrādot oriģinālu).
 4. Vispārējā medicīnas karte (026/u).
 5. 2 fotokartītes skolēna apliecības izveidei (3x4cm).
 6. Vecāka iesniegums Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa).
 7. Skolēna pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.
 •  2020. gada 16. jūnijā no plkst. 9.00  (ierašanās norādītajā individuālajā laikā) , ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus (2 m distance, roku mazgāšana un dezinfekcija, aizsargmasku lietošana; individuālos aizsardzības līdzekļus nodrošinās Siguldas Valsts ģimnāzija) , notiks iestājpārbaudījums, kurā, atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, būs latviešu valodas un matemātikas tēmu uzdevumi.

 • Skolēnu saraksts uz 10.- 12. klašu iestājpārbaudījumiem.

 • 2020. gada 15. maijā plkst. 16.00 šeit būs pieejams video materiāls par jaunajām 10. klašu programmām un uzņemšanas noteikumiem. Skolēniem un viņu vecākiem būs iespēja uzdot jautājumus līdz 15.05.2020. plkst. 18.00, līdz 22.05.2020. skolas mājas lapā tiks publicētas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.
 • Uzņemšanas rezultātu paziņošana skolas mājas lapā 2020. gada 19. jūnijā, tie tiks publicēti, izmantojot skolēna ID kodu.

Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora R. Kalvāna informācija par 10. klašu uzņemšanas kārtību un jaunajām izglītības programmām 2020./2021. mācību. gadā.

Atbildes uz jūsu biežāk uzdotajiem jautājumiem par uzņemšanu un mācību programmām 10. klasē pieejamas šeit.

Par pieteikšanos uz 8., 9. klasi rakstīt uz e – pastu vaira.silina@svg.lv.

Par pieteikšanos uz 11., 12. klasi rakstīt uz e-pastu inguna.vuskane@svg.lv.

Elektroniskais pieteikums uz 8. un 9. klasi

Elektroniskais pieteikums uz 11. vai 12.klasi

One thought on “Uzņemšana

Comments are closed.