Uzņemšana

Informācija par uzņemšanu uz 2023./2024.m.g. būs pieejama no 01.04.2023.

Vecāku tikšanās ar topošo skolēnu vecākiem! 

07.03.2023. plkst. 18.00 topošo 7. klašu skolēnu vecāku tikšanās ar skolas vadību skolas lielajā zālē. 

21.03.2023. plkst. 18.00 topošo 10. klašu skolēnu vecāku tikšanās ar skolas vadību skolas lielajā zālē. 

• Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Siguldas Valsts ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās (01.04.2016, Nr. 1-19.1/3)

Mācību programmas 7. klase

• PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE) PROGRAMMA “SKAITĻI”

• PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE) PROGRAMMA “DABA’

• PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE)PROGRAMMA “CILVĒKS”

Mācību programmu paplašināts skaidrojums 

Uzņemšana 7.,8. un 9. klasē

 • Iestājpārbaudījuma programma 7. klasei pieejama ŠEIT

Dokumenti uz 7. klasi:

 1. Pieteikums programmai (izvēlētais mācību plāns – programma) papīra formātā skolēna vecāka parakstīts jāiesniedz, sniedzot pārējos dokumentus.
 2. Iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopija (skolas direktora parakstīta liecība), uzrādot oriģinālu.
 3. 1 fotokartīte skolēna apliecības izveidei (3x4cm).
 4. Vecāka iesniegums Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa). 
 5. Skolēna dzimšanas apliecība, pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.

Vēršam uzmanību, ka no 2020./2021.m.g. 7. ,8.,9. klašu skolēniem tika ieviests vienots skolas apģērbs. Pasūtījums jāveic līdz 10.07.2022. Vienotā skolas apģērba katalogs pieejams šeit. 

ZĒNU apģērbu pasūtījuma veidne

MEITEŅU apģērbu pasūtījuma veidne

Video pamācība žaketes izmēra noteikšanai

MEITEŅU APĢĒRBU IZMĒRA NOTEIKŠANAS SKAIDROJUMS

PUIŠU APĢĒRBU IZMĒRA NOTEIKŠANAS SKAIDROJUMS

29.03.2022. Vecāku tikšanās ar skolas vadību prezentācija par aktuālo uzņemšanā un mācībās 2022./2023.m.g. pieejama ŠEIT

 

Uzņemšana 10., 11., un 12. klasē 

 •  Iestājpārbaudījuma programma ŠEIT

REZULTĀTI 10.-12. KLAŠU UZŅEMŠANAI UZ 2022./2023.M.G.

Dokumenti uz 10., 11. un 12. klasi:

 1. Pieteikums programmai (izvēlētais mācību plāns) papīra formātā skolēna vecāka parakstīts jāiesniedz, sniedzot pārējos dokumentus (skatīt jaunās mācību programmas).
 2. Apliecība par pamatizglītību kopā ar sekmju izrakstu (kopija,uzrādot oriģinālu).
 3. Vispārējā medicīnas karte (026/u).
 4. 2 fotokartītes skolēna apliecības izveidei (3x4cm).
 5. Vecāka iesniegums Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa).
 6. Skolēna pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.

Jaunās mācību programmas 10.klase

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un IKT (A variants) programma 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un IKT (B variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu (A variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu (B variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu (A variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu (B variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības medicīnas un veselības programma

Specializētie kursi vidusskolā ŠEIT

Mācību programmu paplašināts skaidrojums

Iesniegums dienesta viesnīcai pieejams šeit

30.03.2022. Vecāku tikšanās ar skolas vadību prezentācija par aktuālo uzņemšanā un mācībās 2022./2023.m.g. pieejama ŠEIT