Uzņemšana

Ņemot vērā valstī esošo epidemioloģisko situāciju, iespējamas izmaiņas uzņemšanas procesā. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai!

Aktuālā informācija par uzņemšanu uz 7. un 10. klasēm, 8., 9., 11.,12. klasē

Lai reģistrētos uz iestājpārbaudījumiem (7. – 12. klasēm) 24. augustā Siguldas Valsts ģimnāzijā, spiediet šeit !!!

Pirms iestājpārbaudījuma skolēnam ir jāveic Covid-19 tests(PĶR) un tā rezultātam ir jābūt negatīvam, lai skolēns varētu piedalīties iestājpārbaudījumā klātienē.

MK noteikumi Nr.360 (ar grozījumiem)

32.2.13. iestājpārbaudījumu norisi klātienē (ne vairāk kā 10 personām) uzņemšanai formālās izglītības programmās pamata un vidējās izglītības pakāpē. Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Lai piedalītos iestājpārbaudījuma norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs.

Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Covid-19 testu neveic personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju.

1.Skolēna testēšanai ir jānotiek pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma. Testa veikšana jāplāno savlaicīgi.

2.Testēšanu var veikt jebkurā “E. Gulbja Laboratorijas” filiālē darba laikā. Testēšana ir bezmaksas, nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Sīkāka informācija “E. Gulbja Laboratorijā”. 

3. Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, lūdzam uzrādīt testa rezultātus (izdrukātā vai digitālā veidā).

4. Ja skolēns COVID-19 pozitīva testa rezultāta dēļ vai tāpēc, ka nonācis kontaktpersonas statusā, nevar piedalīties iestājpārbaudījumā, nekavējoties informē un nosūta šo faktu apliecinošu dokumentu uz vaira.silina@svg.lv (7.-9.kl.) un inguna.vuskane@svg.lv (10.-12.kl.). Tiks noteikts cits iestājpārbaudījuma norises datums.

• Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Siguldas Valsts ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās (01.04.2016, Nr. 1-19.1/3)

Mācību programmas 7. klase

• PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE) PROGRAMMA “SKAITĻI”

• PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE) PROGRAMMA “DABA’

• PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE)PROGRAMMA “CILVĒKS”

Uzņemšana 7.,8. un 9. klasē

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA UZ 7.-9.KL. REZULTĀTI 2021

Dokumenti uz 7. klasi:

 1. Pieteikums programmai (izvēlētais mācību plāns – programma) papīra formātā skolēna vecāka parakstīts jāiesniedz, sniedzot pārējos dokumentus.
 2. Iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopija (skolas direktora parakstīta liecība), uzrādot oriģinālu.
 3. 1 fotokartīte skolēna apliecības izveidei (3x4cm).
 4. Vecāka iesniegums Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa). 
 5. Skolēna dzimšanas apliecība, pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.

Vēršam uzmanību, ka no 2020./2021.m.g. 7. ,8. klašu skolēniem tika ieviests vienots skolas apģērbs. Klātienē tā paraugus iespējams apskatīt iesniedzot dokumentus. Vienotā skolas apģērba katalogs pieejams šeit. 

PASŪTĪT VIENOTO SKOLAS APĢĒRBU VAR ŠEIT Meitenēm: https://forms.gle/87v7wVqmV4h9jTHB8
Zēniem: https://forms.gle/NvWbRtza2cZuwi9A9

VIDEO TAPIS 2020. GADA PAVASARĪ, TAJĀ MINĒTIE UZŅEMŠANAS DATUMI NEATTIECAS UZ 2021. GADU. Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora R. Kalvāna informācija par 7. klašu uzņemšanas kārtību un mācību programmām. 

Video iekļautā prezentācija par uzņemšanu 7. klasē 2021./2022. mācību gadā pieejama šeit.

Atbildes uz jūsu biežāk uzdotajiem jautājumiem par uzņemšanu un mācībām 7. klasē pieejamas šeit.

Jaunās mācību programmas 10.klase

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un IKT (A variants) programma 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un IKT (B variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu (A variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu (B variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu (A variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu (B variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības medicīnas un veselības programma

Specializētie kursi vidusskolā ŠEIT

Uzņemšana 10., 11., un 12. klasē 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA UZ 10.KL. REZULTĀTI 2021

 

Dokumenti uz 10., 11. un 12. klasi:

 1. Pieteikums programmai (izvēlētais mācību plāns) papīra formātā skolēna vecāka parakstīts jāiesniedz, sniedzot pārējos dokumentus (drīzumā šeit tiks publicētas programmas).
 2. Apliecība par pamatizglītību kopā ar sekmju izrakstu (kopija,uzrādot oriģinālu).
 3. Vispārējā medicīnas karte (026/u).
 4. 2 fotokartītes skolēna apliecības izveidei (3x4cm).
 5. Vecāka iesniegums Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa).
 6. Skolēna pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.

VIDEO TAPIS 2020. GADA PAVASARĪ, TAJĀ MINĒTIE UZŅEMŠANAS DATUMI NEATTIECAS UZ 2021. GADU. Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora R. Kalvāna informācija par 10. klašu uzņemšanas kārtību un izglītības programmām

Atbildes uz jūsu biežāk uzdotajiem jautājumiem par uzņemšanu un mācību programmām 10. klasē pieejamas šeit.