Uzņemšana

Aktuālā informācija par uzņemšanu 7. un 10. klasēs 2021.gada pavasarī būs pieejama pēc pavasara brīvlaika.

Šobrīd nav plānotas mācību programmu izmaiņas.

• Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Siguldas Valsts ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās (01.04.2016, Nr. 1-19.1/3)

Jaunās mācību programmas 7. klase

• PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE) PROGRAMMA “SKAITĻI”

• PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE) PROGRAMMA “DABA’

• PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE)PROGRAMMA “CILVĒKS”

Uzņemšana 7. klasē

Dokumenti uz 7. klasi:

 1. Pieteikums programmai (izvēlētais mācību plāns – programma) papīra formātā skolēna vecāka parakstīts jāiesniedz, sniedzot pārējos dokumentus.
 2. Iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopija (skolas direktora parakstīta liecība), uzrādot oriģinālu.
 3. 1 fotokartīte skolēna apliecības izveidei (3x4cm).
 4. Vecāka iesniegums Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa). 
 5. Skolēna dzimšanas apliecība, pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.
 • Vēršam uzmanību, ka no 2020./2021.m.g. 7. klašu skolēniem tiek ieviests vienots skolas apģērbs. Vienotā skolas apģērba katalogs pieejams šeit.

Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora R. Kalvāna informācija par 7. klašu uzņemšanas kārtību un jaunajām izglītības programmām 2020./2021. mācību. gadā.

Video iekļautā prezentācija par uzņemšanu 7. klasē 2020./2021. mācību gadā pieejama šeit.

Atbildes uz jūsu biežāk uzdotajiem jautājumiem par uzņemšanu un mācībām 7. klasē pieejamas šeit.

Jaunās mācību programmas 10.klase

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un IKT (A variants) programma 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un IKT (B variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu (A variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu (B variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu (A variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu (B variants) programma

Vispārējās vidējās izglītības medicīnas un veselības programma

Uzņemšana 10. klasē 

REZULTĀTI IESTĀJPĀRBAUDĪJUMĀ 10. KLASEI 2020./2021.M.G.ŠEIT

Dokumenti uz 10.klasi:

 1. Pieteikums programmai (izvēlētais mācību plāns) papīra formātā skolēna vecāka parakstīts jāiesniedz, sniedzot pārējos dokumentus (drīzumā šeit tiks publicētas programmas).
 2. Apliecība par pamatizglītību kopā ar sekmju izrakstu (kopija,uzrādot oriģinālu).
 3. Vispārējā medicīnas karte (026/u).
 4. 2 fotokartītes skolēna apliecības izveidei (3x4cm).
 5. Vecāka iesniegums Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa).
 6. Skolēna pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.

Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora R. Kalvāna informācija par 10. klašu uzņemšanas kārtību un jaunajām izglītības programmām 2020./2021. mācību. gadā.

Atbildes uz jūsu biežāk uzdotajiem jautājumiem par uzņemšanu un mācību programmām 10. klasē pieejamas šeit.

 

Elektroniskais pieteikums uz 8. un 9. klasi

Elektroniskais pieteikums uz 11. vai 12.klasi

One thought on “Uzņemšana

Comments are closed.