Zinību dienas svētki Siguldas Valsts ģimnāzijā, jaunā Kvantu korpusa atklāšana

2019. gada 2. septembris atvēra jaunu lappusi Siguldas Valsts ģimnāzijas vēsturē. Rīta saules staros vizēja jaunā ģimnāzijas korpusa ēka. Skolēni, skolotāji un vecāki, kā arī visi siguldieši saņēma skaistu dāvanu – jaunu, mūsdienīgu skolas ēkas korpusu, kurā mācīties, būt radošiem, izciliem un pilnveidot savas zināšanas un prasmes.
Zinību dienas svētki šogad tika aizvadīti jaunā ēkas korpusa, Kvantu korpusa, atklāšanas zīmē. Skolēnus sagaidīja DJ Edgars Bercis, uzmundrinot jaunajam mācību darbam. Pasākums sākās ar teatrālu saspēli starp jauno skolas korpusu un būvniecības procesā esošo Trohaja korpusu. Izspēlējot abu korpusu nosaukumus un izstāstot rašanās leģendas, skolēni kopā ar skolotājiem muzikāli iedzīvināja skolas ēkas.
Vienotības sajūtu radīja Jura Kaukuļa izpildītā Latvijas valsts himna, kas tika dziedāta kopā ar visiem 511 skolēniem, pedagogiem un vecākiem.
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics savā apsveikuma runā uzsvēra, ka, ritot mūsu valsts dibināšanas simtgadei, mēs reizē esam atzīmējuši Siguldas Valsts ģimnāzijas simto jubileju, atgādinot par ciešo saikni starp zināšanām, mērķtiecību un drosmi, panākot mūsu tautas brīvību un neatkarību. U. Mitrevics akcentēja, ka šo Zinību dienu par neatkārtojamu padara simboliskā latviešu sarkanā fasāde mūsu jaunajam ģimnāzijas korpusam, ko ieskauj vareni latvieši – Atis Kronvalds, Oskars Kalpaks un Krišjānis Barons. Aicinot atslēgt jaunās Kvantu korpusa ēkas durvis ar atslēgu, kas tika piegādāta ar drona palīdzību, domes priekšsēdētājs nodeva skolas ēkas korpusu direktora R. Kalvāna, skolotāju un skolēnu rokās.
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns izteica vēlējumu šo jauno skolas korpusu piepildīt ar jēgpilnu saturu, aicināja ticēt lieliem sapņiem, mīlēt un saudzēt mums doto dāvanu – Kvantu korpusa ēku, izteica ticību, ka nākamā gada septembrī mēs tikpat svinīgi iesoļosim arī renovētajā Trohaja korpusā, direktors akcentēja, ka Siguldas Valsts ģimnāzija ir gatava pārmaiņām izglītībā un, svinīgi atslēdzot Kvantu korpusa durvis, aicināja klašu kolektīvus kopā ar audzinātājiem doties uz pirmo mācību stundu.
Lepojamies un izsakām pateicību par aktīvo dalību skolas jaunā korpusa atklāšanā skolotājiem: Ingunai Vuškānei, Intai Janulei un Jānim Bukinam, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei un bioloģijas skolotājai Līgai Sausiņai. Īpašs paldies skolēniem: Madarai Babrei, Elizabetei Ābolai, Elzai Lešinskai, Evertam Krauklim, Annemarijai Kandelei, Alēnai Enelei, Ilvai Ancei Vāgnerei, Annijai Bildartei, Justam Adrianam Puķem, Elzai Trifānovai, Martai Kaņepei, Mārtiņam Ziedonim, Ancei Ilvai Ruģēnai, Danielam Dambītim.
Lai izcils, jauniem sasniegumiem, prasmēm un zināšanām bagāts jaunais mācību gads!

Vairāk foto