Iepazīsti SVĢ Izglītojamo padomes vēlēšanu kandidātus!

 Topošo Izglītojamo padomes dalībnieku redzējums par SVĢ skolēnu dzīvi. Vēlēšanas jau 14. oktobrī.

 

Jēkabs Vītols 12.b  :“Es uzskatu, ka padomē jābūt tieši man, jo esmu stalts jaunietis, kurš varētu turēt skolas karogu novada gājienā, jo esmu apņēmies celt skolas prestižu izcīnot augstus sasniegumus riteņbraukšanā zem skolas vārda.”

Amanda Sofija Grosberga 9.b : “Esmu atvēra, spēju veidot kompromisu, patīk organizēt vai palīdzēt organizēt pasākumus, iesaistīties dažādos projektos, pamēģināt ko jaunu.”

Emīls Aizupietis 9.b : “Vienmēr ir idejas, lai arī cik tās būtu trakas, esmu gatavs tās realizēt, esmu atvērts citu idejām, spēju uzklausīt, varu veltīt šim daudz laika.”

Alēna Erele 12. c: “Skolēnu padomē darbojos kopš 11.klases, un esmu apņēmības pilna to darīt arī 12.klasē. Man patīk organizēt kvalitatīvus pasākumus kopā ar radošu komandu un ieraudzīt savus darba augļus reālā dzīvē. Esmu komunikabla un savā ziņa pedantiska, jo vēlos, lai visi izbaudītu savu laiku skolā ar lielāku prieku, tieši tādēļ vēlos turpināt darboties skolēnu padomē un šo ideju pilnveidot.”

Mārtiņš Aigars Ziedonis 11.b “: “Rosinātu arī skolēniem nākt klajā ar idejām un stāstīt tās Izglītojamo padomei, lai tālāk to izstrādātu kārtīgi un arī ieviestu.”

Diāna Aleksejeva 10.a : “Es vēlos, lai mūsu skola ir saliedētāka, aktīvāka. Vēlos, lai par mūsu skolu uzzin visa Latvija. Vēlos, lai skolēni, kuri domā pāriet uz citām skolām, izvēlētos Siguldas Valsts ģimnāziju, jo viņi saprastu, ka šī skola nav sliktāka par Rīgas skolām. Mūsu pasākumi būtu daudzveidīgāki.”

Madara Bērze 11.d : “Šogad ar jaunu elpu un jau iekrāto pieredzi, vēl aktīvāk iesaistīties padomes darbā. Palīdzētu skolēniem un uzklausītu viņu priekšlikumus. Lai radītu maksimāli pozitīvu atmosfēru gan skolēniem, gan skolas darbiniekiem. VISS IR GALVĀ!”

Ance Ruģēna 12.b : “Tāpēc, ka mani interesē pasākumu radīšana, labprāt iesaistītos skolas dzīves pilnveidošanā, manī ir pietiekami daudz apņēmības, lai kvalitatīvi sasniegtu izvirzītos mērķus.”

Anna Ozoliņa 9.c : “Sarunu vakari ar skolas absolventiem, kur tie dalās ar savu pieredzi. Siguldas skolu saliedēšanās pasākums. Ja skolotāji piekrīt, tad skolotāju un skolēnu savstarpējā diskusija. (Temats var būt arī nesaistīts ar skolu.) 1.aprīļa jautrās stafetes.”

Paula Malnača 10. a: “Ir iepriekšēja pieredze aktīvi darbojoties skolēnu pašpārvaldē Darbojoties šajā pašpārvaldē, iegūtas spējas uzklausīt pārējo pašpārvaldes locekļu domas, idejas, kopīgi vienoties par labāko, atbilstošāko, saskaņot sēdēs apspriesto ar skolas vadību, organizēt dažādus pasākumus. Esmu mērķtiecīga, vienmēr cenšos sasniegt iespējām atbilstoši labāko rezultātu. Arī neatlaidīga un pacietīga, lai pilnvērtīgi sasniegtu uzstādīto mērķi esmu gatava arī ilgtermiņa projektiem, piemēram, 10 gados nodarbojos ar karatē, pirmo nozīmīgo atskaites punktu sasniedzu tikai pēc 6 gadus ilgiem treniņiem. Sākot gadu jaunā skolā, esmu entuziasma pilna, gatava turpināt skolas  tradīcijas un ievest jaunas, patīkamas vēsmas skolā no bijušās skolas.”

Marta Daniela Kaņepe 11. b: “Izglītojamo padomē jābūt tieši man, jo es esmu radošs cilvēks, un man ļoti patīk piedalīties pasākumu organizēšanā. Es vēlos skolā ieviest jaunus un vēl nebijušus pasākumus. Esmu Izglītojamo padomē darbojusies 2 gadus un labprāt turpinātu savu darbību.”

Elizabete Ābola 11.d : “Es Siguldas Valsts ģimnāzijas izglītojamo padomē darbojos jau divus gadus. Šo gadu laikā esmu uzkrājusi pieredzi par skolas vidi un padomes darbībām. Esmu uzsākusi daudz jaunas idejas realizācijas ( skolas džemperu izveide, ik mēneša tikšanās ar skolas direktoru par skolas vides un mācību procesa uzlabošanu ). Es velētos darboties izglītojamo padomē, jo esmu gatava radīt jaunas idejas un palīdzēt skolēniem papildināties mūsu skolā.”

 Annemarija Kandele 11.a : “Es esmu gatava palīdzēt skolai un skolas vadībai ar pasākumiem un skolas dzīvi, man ļoti patiktu palīdzēt skolai sasniegt visaugstāko līmeni, kāds iespējams. Jo uz mani var vienmēr paļauties jebkādā jomā, un es vienmēr palīdzēšu”

Everts Krauklis 11. b : “Labi pārzinu darba norises gaitu skolēnu padomē. Esmu komunikabls. Spēju atrast kompromisus dažādās situācijās.”

Laura Berkolde 11.b : “Manuprāt, galvenā atslēga uz patriotiskiem skolēniem ir sadarbība un sapratne, tādēļ es esmu gatava darīt maksimāli daudz, lai skolēniem patiktu atrasties skolā un viņi būtu motivēti darboties savas skolas labā. Skolēnu padomei vajadzētu vairāk komunicēt ar skolēniem, lai ikvienam būt sajūta, ka viņš ir kaut maza daļiņa no izglītojamo padomes, lai ikvienam būtu iespēja izteikt savas domas un viedokli. Uzskatu, ka skolēnu patriotismu pret skolu, var uzlabot ar komunikācijas palīdzību un pretimnākošu skolēnu padomes sastāvu, lai cīnītos par to, lai mācību vide būtu pēc iespējas patīkamāka skolēniem, neaizmirstot par to, ka galvenais faktors skolā ir mācības. Ja skolēni būs apmierināti ar ikdienas dzīvi skolā, viņi uz skolu dosies ar daudz lielāku prieku.”

Ieva Ošeniece 10. c: “Es esmu komunikabla, mērķtiecīga, atvērta jaunām idejām un piedāvājumiem. Ar mani var viegli sadarboties. Vienmēr cenšos būt atsaucīga un noteikti esmu pozitīva.”

Anna Evelīna Krišjāne 12. a: “Vēl nekad neesmu tur bijusi, tāpēc papildināšu skolēnu padomi ar jaunām idejām. Vēlos aktīvāk iesaistīties skolas dzīvē un būt viena no tiem, kas ievieš jaunas tradīcijas un īsteno vēl nesasniegtus mērķus. Mani saista dažādu pasākumu organizēšana, tāpēc šī būtu lieliska iespēja papildināt savu pieredzi un tai pat laikā uzlabot un padarīt interesantāku skolas dzīvi gan sev, gan citiem.”

Anastasija Maure 11. d : “Manuprāt, skolas patriotisms rodas no tā, cik ļoti skolēniem ir komfortabli atrasties skolas vidē. Patriotismu varētu celt ar mūsdienīgiem pasākumiem un aktivitātēm, tie varētu palielināt skolēnu pārliecību par skolas mūsdienīgumu , kā arī palielinātu lepnumu par savu skolu, jo nevienā citā skolā nav tā, kā ir mūsu ģimnāzijā. Protams, dažādiem skolas atribūtiem arī ir liela nozīme, tādas lietas arī spēs radīt to skolas patriotismu.”

Paula Biteniece 12. a : Patīk piedalīties pasākumu organizēšanā, jau ir pieredze ar to. Protu veidot dažādu veidu vizuālos noformējumus, no plakātiem līdz dekorācijām pasākumiem. Esmu darbojusies skolēnu padomēs jau vairāk kā 3 gadus, tādēļ esmu pieredzējusi šajā jomā.”

Oto Laiva 12. b : “Esmu piedalījies Junior Achievement rīkotajā Līderības un Uzņēmējdarbības nometnē”Unlocked”. Spēju strādāt komandā un dodu savu ieguldījumu darba izpildē. Esmu radošs un noteikti varēšu piedāvāt daudz jaunu ideju skolas dzīvē.”

Luīze Paula Apīne 11. a : “Izglītojamo padomē jābūt tieši man, jo es esmu gatava iesaistīties pasākumu organizēšanā un jauno ideju realizēšanā, es esmu atbildīga, līdz ar to centīšos visas savas solītās pārmaiņas ieviest un tā mainīt skolas ikdienas dzīvi, es apzinos, ka skola ir vieta, kur mēs visi iegūstam izglītību, bet ticu, ka kopīgi to varam radīt par mājīgāku un priecīgāku vietu, kur katru dienu jaunieši vēlētos atgriezties”

Atceries, ka SVĢ skolēniem tiks izveidots skolas epasts, tas sāks darbu 14. oktobrī, aktivizē savu skolēna epastu un piedalies vēlēšanās!

3 thoughts on “Iepazīsti SVĢ Izglītojamo padomes vēlēšanu kandidātus!

Comments are closed.