Matemātika ir interesanta.

Viena no matemātikas nozarēm ir ģeometrija. Lai izprastu ģeometrijas nozīmīgumu, akcentētu jau zināmos jēdzienus, 7.b un 7.c klases skolēni, strādājot grupās, matemātikas stundās veidoja domu karti “Ģeometrija”. Domu kartē varēja gan apkopot iepriekš iegūtu informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas vai domas uz papīra. Lai labāk uztvertu informāciju, skolēni rakstīja atslēgvārdus.

Tālāk skolēni pētīja dažādus tekstus, kā varētu būt attīstījusies ģeometrija. Pārrunājot grupās ģeometrijas attīstības secību, skolēni veidoja laika asi. Lai veiksmīgi izveidotu laika asi, bija nepieciešama arī izpratne vēsturē par dažādiem gadsimtiem. Pēc tam skolēni, izmantojot IT, sameklēja vēl 2 faktus par ģeometrijas attīstību un papildināja savu laika asi. Kopīgi grupā tika noskaidroti nezināmie jēdzieni.

Katra grupa iepazīstināja pārējos klasesbiedrus ar izveidoto domu karti un laika asi, tika pārrunāts, kas tajās kopīgs un atšķirīgs. Noslēgumā skolēni veica pašvērtējumu.

Informāciju sagatavoja: matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone

One thought on “Matemātika ir interesanta.

Comments are closed.