Jaunieši diskutē ar Siguldas novada domes politiķiem.

7.oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijā notika jauniešu un Siguldas novada domes politiķu, lēmumu pieņēmēju, diskusija, uz kuru tika aicināts jebkurš Siguldas novada jaunietis 13-25 gadu vecumā. Pasākums tika atklāts ar  jauniešu iniciatīvu centra “Mērķis” prezentāciju par jauniešu iespējām gan novadā, gan starptautiskā līmenī. Diskusijas risinājās neformālā vidē, kopā iedzerot tēju, cienājoties ar kliņģeri.
Jauniešus interesēja ļoti dažāds jautājumu loks, tika runāts  gan par transporta iespējām skolēniem, kuri dzīvo ārpus Siguldas, gan par “zero-waste” praktisku izmantošanu ikdienā un popularizēšanu. Liela diskusija izvērtās par skolēnu pašpārvalžu darbību Siguldas skolās. Tieši skolēni varēja vislabāk atrasts risinājumus, kas palīdzētu veicināt pašpārvalžu aktīvāku darbošanos.
Pēc šī pasākuma jebkurš jaunietis varēja apliecināt, ka šāda veida diskusijas vajadzētu veikt vēl biežāk, jo tiek rastas atbildes, padomi un ieteikumi, kuri iepriekš nebūtu uzzināti. No mūsu skolas bija vislielākais apmeklējuma skaits, kas nozīmē, ka SVĢ jaunieši ir radoši, mērķtiecīgi un gatavi ieviest jaunas idejas un, protams, tās realizēt.
Rakstu sagatavoja Elizabete Ābola 11.b klase

2 thoughts on “Jaunieši diskutē ar Siguldas novada domes politiķiem.

Comments are closed.