Skolēni tiekas ar Satversmes tiesas tiesnesi D. Rezevsku.

Tikšanās ar Satversmes tiesas tiesnesi Daigu Rezevsku

Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. / no Latvijas Republikas Satversmes ievada/

7.oktobrī Siguldas novada bibliotēkā tika organizēta tikšanās ar Satversmes tiesas tiesnesi D.Rezevsku, kura lasīja lekciju par Satversmes tiesas darbības principiem, tiesiskas valsts izveidi Latvijā un atklāja ceļojošo izstādi „Satversme skolēnu acīm”. Izstādē aplūkojami skolēnu zīmējumi par Satversmē ietverto personas pamattiesību tēmu un  radoši domrakstu citāti par Satversmi. Bibliotēkas piedāvāto iespēju tikties ar D.Rezevsku izmantoja 11.b un 11.d klašu skolēni, kuri pēc lekcijas piedalījās viktorīnā un pierādīja, ka D. Rezevskas stāstīto klausījušies uzmanīgi un varēja atbildēt uz jautājumiem. Veiksmīgākie viktorīnā bija Ernests un Gustavs no 11.b un Annija no 11.d. Pasākuma noslēgumā D.Rezevska nolasīja Latvijas Satversmes ievadu, mudinot rūpīgi pārdomāt katru vārdu.

          Tikšanās ar cilvēkiem, kuri dzīvē daudz ko sasnieguši, vienmēr ir motivējošas un iedvesmojošas, rada pozitīvu piemēru un paraugu, kā veidot savu tālāko karjeru. Satversmes tiesas tiesnesei Daigai Rezevskai ir talants, runājot par juridiskām lietām, piesaistīt klausītāju uzmanību un iesaistīt  diskusijā.

Informāciju sagatavoja 11.b un 11.d klašu audzinātājas I.Berga, A.Ūdre

One thought on “Skolēni tiekas ar Satversmes tiesas tiesnesi D. Rezevsku.

Comments are closed.