SVĢ skolēni godina Alfrēdu Kalniņu.

Godinot  komponistu, ērģelnieku, pirmās latviešu nacionālās operas “Baņuta” autoru Alfrēdu Kalniņu, kuram šogad aprit 140 gadi, Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.c (klases audzinātāja Ineta Dvinska), 10.a (klases audzinātāja Daiga Jēkabsone) un 11.b (klases audzinātāja Inese Berga) klases skolēni audzināšanas stundā apmeklēja kultūras centru “Siguldas Devons”, kur bija apskatāma izstāde “Komponists Alfrēds Kalniņš”.

Sigulda ir komponista jaunības, mīlestības un iedvesmas pilsēta. Sākot no 15 gadu vecuma, Alfrēds Kalniņš Siguldā pavada brīvdienas vasarā, ziemā un vēl biežāk uzturas pēc atgriešanās no studijām Pēterpilī.  Viņa vecāku ģimenei Šveices ielā piederēja trīs pansijas un viens ziemas namiņš. Siguldā pavadītais laiks Alfrēda Kalniņa dzīvē bija krāšņs un bagātīgs, jo komponists izteikti mīlēja dabu. Gaujas senielejas gleznainās ainavas ir bijis iedvesmas avots ne vienam vien komponista skaņdarbam, un tieši Siguldā viņš atklāja sev raksturīgo komponēšanu dabā. A. Kalniņa jaunrade aizņēma visu 20. gs. 1. pusi, bija viena no daudzveidīgākajām, kā arī ar tuvu pie 900 skaņdarbiem viena no bagātīgākajām. Tās ievērojama daļa joprojām ir mūzikas dzīves apritē. Opera “Baņuta” pieredzējusi astoņus uzvedumus Rīgā un koncertatskaņojumus ārzemēs. Gandrīz visas 270 solodziesmas skanējušas vairākos koncertu ciklos un ikdienā. Latviešu kordziesmas žanru (175 darbi) A. Kalniņš bagātinājis ar romantiski poētisku iztēles brīvību. Folkloras pārtverē ap 150 darbu vidū īpašas ir “50 latgaliešu tautasdziesmas ar klavierēm” (1922), kas, muzikāli izceļot rakstnieka Ādolfa Ersa pierakstītās melodijas (1920), pirmoreiz tik bagātīgi atklāja Latgales dziesmotību. Ar klavieru, ērģeļu, simfonisko mūziku A. Kalniņš pieder pie šo žanru izveidotājiem klasiķiem latviešu mūzikā.

Informāciju sagatavoja: 10.a klases audzinātāja Daiga Jēkabsone

2 thoughts on “SVĢ skolēni godina Alfrēdu Kalniņu.

  1. Atbalsojums: free granny dating

Comments are closed.