Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.klašu skolēni mācās debatēt

Laikā, kad vecākie skolas biedri “ēnoja”, gatavoja publiskās runas angļu valodā, rakstīja un aizstāvēja zinātniski pētnieciskos darbu un 12. klašu skolēni gatavojās Žetonu vakaram, jaunākie – 7.klašu skolēni mācījās argumentēt un debatēt.  Nedēļa bija pieblīvēta gan ar teorētiskām apmācībām, gan praktiskām nodarbībām, kas rezultējās nedēļas noslēgumā  ar Debašu spēli.

Ar skolēniem ikdienā līdzdarbojās, apmācīja, konsultēja, atbalstīja skolotājas  Laila Zinberga, Agita Ozoliņa, Kristīne Apine, Vēsma Luža, skolas psiholoģe Inta Kursīte un  bibliotekāre Katrīna Sirmā. Vieslektora lomā iejutās fizikas skolotājs J. Bukins, kura  ievadnodarbībā varēja uzzināt, kas ir debates, ar ko atšķiras viedoklis no argumenta, kā pamatot savu viedokli un uzklausīt citus,  kāpēc ir tik svarīgi apgūt šīs prasmes. Dienas laikā skolēniem bija iespēja sastrādāties komandās, izmēģināt spēkus savu viedokļu argumentēšanā, video vērot debašu piemērus un caur tiem saprast debašu runātāju lomas, pozīcijas,  runu uzbūvi, ievada un noslēguma frāzes, debatēm raksturīgo uzvedību, žestus, intonācijas.

Jau pirmajā projekta dienā bija skaidrs: “manuprāt, tika izvēlēta ļoti interesanta tēma projektu nedēļai. Šis noteikti noderēs nākotnē!” (Katrīna, 7.kl.)

Otrajā dienā tikšanās laikā ar SVĢ bioloģijas skolotāju un Siguldas novada domes priekšsēdētaja vietnieci  Līgu Sausiņu skolēni novērtēja iespēju izteikt savus argumentus par Jaungada salūtu, kas viņos radīja sajūtu, ka pašvaldība ņems vērā arī skolēnu viedokli. Tāpat Līgas Sausiņas vadītājā nodarbībā uzzināja, cik svarīgi ir izvērtēt visus faktus pirms pieņemt lēmumu, ka lēmums jāpamato ar spēcīgiem argumentiem un  cik sarežģīti ir pieņemt lēmumu par labāko no variantiem.

Trešdien skolēni piedzīvoja intensīvu mācīšanos, kuru laikā  nostiprināja zināšanas par argumentāciju un tās kļūdām, mācījās,  kā atspēkot oponenta viedokli, centās izprast un iemēģināt debašu runātāju lomas.  Skolēni mācījās kritiski domāt, izvērtēt faktu ticamību un to avotu uzticamību. Nodarbību noslēgumā skolēni uzzināja ilgi gaidīto  plānotās debašu spēles tēmu: “Siguldas Valsts ģimnāzijā no jaunā mācību gada ieviest skolas formas”.  Nekavējoties grupas plānoja un gatavoja savas runas melnrakstu, katrai grupai bija jāgatavo gan PAR gan PRET argumenti.

Projekta ceturtā dienā skolēni mēģināja savas debašu runas, filmēja tās,  turpināja ievākt spēcīgus faktus argumentācijai, konsultējoties ar pedagogiem un ekspertiem.

Nedēļa noslēdzās ar Debašu konkursu, kurā dalību ņēma 32 komandas. Spēle notika 5 kārtās, diskusijas bija spraigas, intensīvas, ļoti bieži ar līdzvērtīgi spēcīgiem spēlētājiem. Pusfinālā cīnījās 4 spēcīgākās komandas, kuras pārstāvēja Beāte Beatrise Pētersone, Roberts Žanis Bete, Marta Kristiāna Kojāne, Sindija Miksīte, Paula Hamčanovska, Evelīna Elza Cillinberga, Želņina Asnāte, Jēkabs Sebastians Mudulis, Keita Eglīte, un  finālā uzvarēja Katrīnas Bergmanes un Santas Reiznieces komanda.

Paldies 7.klašu skolēniem par izturību, par ieinteresētību, par draudzīgu attieksmi vienam pret otru, cieņpilnu izturēšanos pret oponentiem!

Paldies 8.a klases skolēniem, skolotājām Solvitai Lapiņai un Ilzei Koļesnikovai  par 7. klašu Iesvētībām projekta otrajā dienā!

Paldies vieslektoriem Jānim Bukinam un Līgai Sausiņai! Paldies Lailai Zinbergai par ideju un skolotāju komandai par nedēļas organizēšanu, idejas īstenošanu!

Inta Kursīte

27 thoughts on “Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.klašu skolēni mācās debatēt

  1. Atbalsojums: best free bbw dating
  2. Atbalsojums: free bbw adult dating
  3. Atbalsojums: free ethiopian dating
  4. Atbalsojums: keto diet free
  5. Atbalsojums: keto zucchini recipes
  6. Atbalsojums: gay dating 97206
  7. Atbalsojums: remeo gay dating

Comments are closed.