Ko darīt ar skolotāja izdegšanu?

Šī gada 11. februārī, lai atbalstītu Siguldas novada pedagogus, Siguldas Valsts ģimnāzijā notika  Latvijas Universitātes profesores, Dr. psych. Baibas Martinsones lekcija ar praktiskiem padomiem “Ko darīt ar skolotāja izdegšanu”. B. Martinsone savā lekcijā ieskicēja gan nopietnākos izdegšanas cēloņus, gan piedāvāja risinājumus. Īpaši nozīmīgi skolotājiem saprast, ka visa atbildība par stundu, tās norisi attālināti, par skolēnu motivāciju u.c., nav tikai individuāla skolotāja uzdevums, tā ir arī skolēna un vecāka atbildība. Rosināja skolotājus atcerēties, ka ir ne tikai pienākumi, bet arī prieks un miers, ka par sevi ir jārūpējas. Iespējams, ka nepieciešama profesionālās domāšanas maiņa vai redzējuma uz lietām maiņa. B. Martinsone piedāvāja praktiskus paņēmienus stresa mazināšanai. Aktualizēja garīgās veselības nozīmīgumu, kurā vienlīdz svarīga ir gan skolēna, gan skolotāja garīgā veselība. Kā arī vēlēja attālināto mācību laikā fokusēties uz garīgo veselību un pozitīvu, pieņemošu sadarbību!

Paldies par šo izpratnes pilno nodarbību!