Mācību semestra un gada noslēguma plāns

Šis jaunām prasmēm un notikumiem bagātais mācību gads tuvojas noslēgumam. No 21.maija Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem būs dažādas izzinošas, personības izaugsmi veicinošas mācību aktivitātes, kurās mācību saturs tiks īstenots attālinātā mācību procesā.

Darba plāns 21.05.2021. – 31.05.2021.

21.-26. maijs individuālas konsultācijas vērtējumu uzlabošanai attālināti un klātienē(iepriekš vienojoties ar skolotājiem).

21.05.  plkst. 9.00 – 14.00 Olimpiskā diena – sporta diena, organizē un informē sporta skolotāji.

24.05.plkst.9.00 – 11.00 Skolēnu Edurio aptauja pamatskolai un vidusskolai,procesu organizē klases audzinātāji.

24.05. plkst. 11.00 – 14.00 Vērtību diena Skolēni strādā kopā ar klašu audzinātājiem.

25.05. plkst. 9.00 – 14. 00  Vērtību diena, vērtību vēstneši, atgriezeniskā saikne. Skolēni strādā kopā ar klašu audzinātājiem.

26.05. plkst.9.00 – 15.00 Karjeras diena. Mācību priekšmetu skolotāji strādā kopā ar skolēniem. Katra klase sadarbojas ar kādu no skolotāju metodiskajiem centriem.

27.05. plkst. 9.00 – 12.00 Karjeras diena, atgriezeniksā saikne par paveikto. Mācību priekšmetu skolotāji strādā kopā ar skolēniem. Katra klase sadarbojas ar kādu no skolotāju metodiskajiem centriem.

27.05. līdz plkst.10.00 atzīmju izlikšana.

28.05. plkst. 9.00 – 14.00 Klases aktivitāšu diena. Klases audzinātāji kopā ar skolēniem īsteno dažādas aktivitātes.

31.05. plkst.10.00 Liecību diena – attālināti. 

Grāmatu nodošanas grafiks pieejams e-klases pastā. Lūdzam to ievērot, lai klases savstarpēji nesatiktos, lai skolēniem būtu iespēja ievērot distanci, atrodoties skolā jālieto sejas aizsargmaska.

Skolēni, kuri saņēmuši lietošanā skolas datoru, saņems ziņas no direktora vietnieka IT jomā, kur varēs pieteikties datora nodošanai skolā no 1. jūnija.

Par katru aktivitāti skolēniem būs sīkāka informācija no klases audzinātāja. 

Lai mums kopā izdevies semestra un mācību gada finišs!