Lepojamies ar SVĢ skolotājiem – “Gada balvas izglītībā” ieguvējiem

2021. gada 15. oktobrī Siguldas novada pašvaldība godināja “Gada balvas izglītībā” ieguvējus.

Sveicam, lepojamies un sakām PALDIES, ka SVĢ vārds izcili, atbildīgi, radoši, inovatīvi un mūžizglītojoši izskanējis Siguldas novada pašvaldības Gada balvā izglītībā. Sveicam laureātus:

  • nominācijā “Gada balva darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā (no 7. līdz 12. klasei)” balvu par augstu profesionālo meistarību, pilnveidojot skolēnu zināšanas latviešu valodā, literatūrā un medijpratībā, gatavojot tos starpnovadu un valsts olimpiādēm, godināta Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras, medijpratības skolotāja Iveta Celmiņa;
  • nominācijā “Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā”  balvu par mērķtiecīgu darbu un augstiem skolēnu sasniegumiem šaha turnīros pasniegta Siguldas Valsts ģimnāzijas šaha pulciņa vadītājai Sandrai Harlinskai;
  • nominācijā “Gada balva mūžizglītībā” par pieaugušo izglītības veicināšanu godināta mūžizglītības iniciatīva “Lielo ģimnāzija”, koordinatore Inese Zlaugotne un idejas autors Rūdolfs Kalvāns;
  • nominācijā “Gada inovācija izglītībā” balvu par inovatīvu, kompetenču izglītībā balstītu mācību procesa īstenošanu un mācību līdzekļu izstrādi bioloģijā ieguva Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Līga Sausiņa.

Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras, medijpratības skolotāja Iveta Celmiņa

Siguldas Valsts ģimnāzijas šaha pulciņa vadītājai Sandrai Harlinskai

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Līga Sausiņa

mūžizglītības iniciatīvas “Lielo ģimnāzija” koordinatore Inese Zlaugotne

Paldies, ka esat mūsu lepnums, prieks, iedvesma un kolektīva daļa!