Attālināti notikusi konference “Problēma – kā to risināt”

Jau ierasti skolēnu rudens brīvlaikā Siguldas Valsts ģimnāzijas metodiskais centrs aicina Siguldas novada skolotājus piedalīties metodiskajā konferencē. Šogad, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, konference notika attālināti.

Sakām lielu paldies 232 konferences apmeklētājiem no Siguldas un citiem tuvējiem novadiem! Priecājamies, ka SVĢ piedāvātais saturs rosina tālākizglītoties un pilnveidoties. Šī gada konference bija veltīta problēmrisināšanas un kritiskās domāšanas jautājumiem. Konferences plenārsēdē tās dalībniekus sveica Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns, savā pieredzē dalījās mg. biol., bioloģijas skolotāja, Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, aktualizējot tēmu “Vai problēmrisināšana ir problēma”. Savukārt prof., Dr. paed. Karine Oganisjana no Rīgas Tehniskās universitātes klausītājus aicināja diskutēt par tēmu “No problēmām līdz jaunām iespējām”. Konferences otrajā daļā dalībnieki piedalījās iepriekš izvēlētās darbnīcās, atbilstoši savām interesēm vai mācību priekšmeta specifikai.

Sakām lielu paldies Siguldas Valsts ģimnāzijas IT komandai K. Tiltiņam un T. Dzērvem par konferences translācijas nodrošināšanu! Paldies konferences moderatoram, fizikas skolotājam J. Bukinam! Paldies SVĢ direktora vietniecei Vairai Siliņai par konferences organizēšanu!

Apliecības un piemiņas suvenīrus par dalību konferencē dalībnieki, kuri aizpildīja izvērtējuma anketu, varēs saņemt Siguldas novada Izglītības pārvaldē.