12. klašu izlaidums 2022

Šī gada 29. jūnijā Siguldas Valsts ģimnāzijā atestātu par vispārējo vidējo izglītību saņēma 74 jaunieši. 12. a klase, audzinātāja Daiga Jēkabsone, 12. b klase, audzinātāja Ilze Zīriņa – Eglīte, 12. c klase, audzinātāja Inta Janule.

Absolventus sveica Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, savā runā paužot lielu pateicību visiem pedagogiem, kuri ikdienas darbā palīdz jauniešiem mācīties. Jauniešiem U. Mitrevics  vēlēja atcerēties, ka Sigulda ir vieta, no kuras nākuši cilvēki, kas aiznes Latvijas vārdu pasaulē un ieraksta to vēstures gaitās, novēlot arī šī gada absolventiem atrast savu ceļu.

Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns vēlēja jauniešiem arī turpmāk sevī izkopt SVĢ pamatvērtības – atbildību, izcilību, sadarbību, inteliģenci un radošumu, kā arī izteica īpašu pateicību skolēnu vecākiem, kuri uzticas skolai, un kolēģiem, kuri ikdienā veic savu darbu augstā līmenī. Kā atgādinājumu par SVĢ vidusskolas gados kaldināto panākumu atslēgu, skola katram absolventam dāvināja īpašu atslēgu piekariņu.

Īpaši lepojamies ar četrām skolniecēm, kuras saņēma Ministru prezidenta atzinību par ļoti labām un izcilām sekmēm un mācību sasniegumiem, tās ir : Paula Lucāne, Paula Malnača, Anete Ieva Daugule un Agnese Zaperecka. Simtgades stipendiātes titulu un prēmiju saņēma Paula Malnača, šīs skolnieces sasniegumi tika ierakstīti skolas goda grāmatā.

Izlaidumā tika izspēlēts katras klases ugunskura motīvs, mazliet Pēterdienas noskaņās akcentēts ziedēšanas un nākotnes ceļu laiks. Paldies 11. a klases skolniecei Annijai Rullei – Titavai par pasākuma vadīšanu!

Sirdssiltus un muzikālus sveicienus jauniešiem un viņu viesiem bija sarūpējis pūtēju orķestris “Sudrabskaņa”, vadītāji E. Rudzītis un A. Šmitiņš, un SVĢ Mūzikas studija, vadītāja I. Ērmane – Peiča. Paldies dalībniekiem un vadītājiem par apsveikumiem!

Absolventu vecāki ne vien sveica jauniešus, bet arī izteica pateicību SVĢ par visu labo, kas vidusskolas gados skolēniem dots. Par tradīciju kļuvusi absolventu runa, kuras laikā katras klases pārstāvis ne vien akcentēja klašu īpašības un unikalitāti, bet arī izteica pateicības vārdus.

                  Vēlam izcilus sasniegumus SVĢ absolventiem turpmākajās gaitās!