Skolēni saņem “Zelta pateicības”

Pirmā semestra noslēgumā Siguldas Valsts ģimnāzijā uz īpašu svētku brīdi pie Ziemassvētku eglītes pulcējās tie skolēni, kuri šī mācību gada pirmajā semestrī uzrādījuši augstus mācību sasniegumus. Viņu pirmā semestra informatīvie vērtējumi bija tikai 8 – 10 balles, skolēni saņēma skolas direktora “Zelta pateicības” un dāvanu. Kopumā “Zelta pateicības” saņēma 48 skolēni no 7. līdz 12. klasei. Svinīgajā brīdī piedalījās arī skolēni, kuri 1. semestra laikā godalgoti piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs skolas posmā.

Pasākuma noslēgumā tika pasniegtas arī autoskolas “Einšteins” stipendijas, kuras skolēni varēs izmantot B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanai šajā autoskolā.

Īpašu “Zelta pateicību” saņēma Jetes Laivas ģimene, kura šogad uzdāvināja skolai lielo svētku egli.

Lai gaiši un priecīgi svētki!