SVĢ piedalās projektā

1:1 modeļa ieviešanas atbalsta projekts

Projekta mērķis: Sagatavot metodiskos atbalsta materiālus 1:1 modeļa ieviešanai Latvija

Projekta ietvarā tiek apkopota astoņu uzņēmīgu skolotāju pieredze, kas ir piekrituši gada garumā septītās klases skolēniem savu priekšmetu mācīt izmantojot 1:1 modeli – katram bērnam ir savs Chromebook dators. 

Projekts tiek īstenots 2 skolās – Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas pilsētas vidusskolā, katru skolu pārstāv viena klase un četri skolotāji, kuri pilnveido savas tehnoloģiju un pedagoģiskās zināšanas, lai nonāktu pie sava redzējuma un secinājumiem, kā ir mācīt, kad solā sēž ne tikai skolēns, bet arī viņa dators. 

Projekts ilgst no 2022. gada septembra līdz 2023. gada jūnijam un tajā tiek apkopota projekta skolotāju pieredze, lai sniegtu metodiskus ieteikumus gan skolu vadības komandām, domājot par 1:1 modeļa ieviešanu un atbalsta sniegšanu procesā, gan skolotājiem par sava darba organizēšanu digitālajā vidē, kā arī tiek piedāvāts ielūkoties 8 priekšmetu skolotāju redzējumā par to, kā īstenot konkrētas tēmas dažādos priekšmetos, izmantojot 1:1 modeli. Šim nolūkam tiek sagatavoti metodiskie materiāli un video piemēri.