Tuvojas SVĢ volejbola turnīrs! PIESAKIES!

Tuvojas SVĢ volejbola turnīrs!

Ar lielu prieku ziņojam, ka pavisam drīz norisināsies SVĢ volejbola turnīrs! Šajā rakstā plašāka informācija par pieteikšanos turnīram un tā norisi.

Kad notiks volejbola turnīrs?

  • 7. martā spēlēs 10.-12. klašu komandas (1.-3. stundas laikā).
  • 8. martā spēlēs 7.-9. klašu komandas (1.-3. stundas laikā).

Uzmanību! Komandām jābūt Siguldas Sporta centra sporta zālē jau plkst. 8.10!

Kā norisināsies volejbola turnīrs?

  • Volejbola turnīrā piedalīsies tikai SVĢ komandas. 
  • Zēnu un meiteņu komandas spēlēs atsevišķi
  • Komanda ar komandu spēlē vienu setu. Katra spēle norit uz laiku.
  • Katrā komandā būs 6 cilvēki. 

Kā pieteikties volejbola turnīram?

  • Pieteikšanās volejbola turnīram notiek līdz 2. martam (ieskaitot). 
  • Klases atbildīgajam ir jānosūta E-klases pasta vēstule skolotājam Normundam Šultem ar dalībnieku (gan zēnu, gan meiteņu) vārdiem un uzvārdiem, un norādot klasi. 
  • No savas klases iespējams pieteikt jebkādu skaitu zēnu un meiteņu. 
  • Ja no klases būs pieteikti mazāk par sešiem zēniem vai sešām meitenēm, organizatori klašu komandas apvienos (piemēram, 2 zēni no vienas klases 7.-9. klašu grupā un 4 zēni no otras klases 7.-9. klašu grupā tiks iekļauti vienā komandā).

Skolu volejbola turnīru norisi koordinē Latvijas Volejbola federācija, kura ar balvām apbalvos arī tās skolas, kuru turnīros piedalīsies visvairāk skolēnu komandu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie skolas sporta skolotājiem.

Esam aktīvi un sportiski, un tiekamies 7. un 8. martā Siguldas sporta centrā!

 

Informāciju sagatavoja

Mākslas un sporta metodiskais centrs un SVĢ Skolēnu pašpārvaldes Mediju departaments