Projektu diena Siguldas Valsts ģimnāzijā

Projektu diena Siguldas Valsts ģimnāzijā

            Realizējot kursa “Projektu darbs” ieceres, 12.klašu skolēni prezentēja savu veikumu Projektu dienā 2023. gada 3. martā.

Kursa “Projektu darbs” mērķis  ir īstenot un aizstāvēt projekta darbu saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem, veicot patstāvīgu darbu, lai nostiprinātu lietpratību kompleksās situācijās dažādās mācību jomās.

Realizējot šo darbu, skolēni izvēlas projektu darba formu, izvirza mērķus, sadarbojas, attīsta kritiskās domāšanas  un problēmrisināšanas prasmes; pilnveido jaunrades, plānošanas, darba uzraudzības un prezentēšanas prasmes, kā arī pilnveido un attīsta pašvadītas mācīšanās prasmes un mācās regulāri un sistemātiski izvērtēt savu sniegumu.

12.klašu skolēni izvēlējās dažādus projektu darba veidus – gan rakstīt ZPD (zinātniski pētniecisko darbu), gan  veidot SMU (skolēnu mācību uzņēmumus), gan veidot dažādus projektus ( mākslinieciskās jaunrades un dizaina risinājumus), gan arī apliecināt spējas sabiedriski lietderīgā darba veikšanā.

Projektu dienā darbs norisinājās 3 virzienos.

Tika organizēta zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā uzstājās 10 labākie zinātnisko darbu autori, prezentēja un atbildēja uz jautājumiem, iegūstot pieredzi uzstāties lielā auditorijā. Saturiski darbi pārstāvēja ļoti dažādas nozares, piemēram, ķīmiju, fiziku, matemātiku, politiku, vēsturi, literatūrzinātni, zemes un vides zinātnes, kā arī medicīnas un veselības zinātnes.  Šie skolēni ieguva lielisku pieredzi, jo viņi 10. martā aizstāvēs savus darbus Rīgas reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Lai veicas!

Sabiedriski lietderīgā darba aizstāvēšanā tika akcentēts skolēnu darbs Siguldas sabiedrības labā, piemēram, pasākumu organizēšana biedrībā “Cerību spārni” un biedrībā “Aicinājums Tev”; skolēni organizēja Karjeras dienas 12.klašu skolēniem, pētīja “Mentālās veselības problemātiku Siguldas novada jauniešu vidū” , kā arī organizēja bērnu apģērbu bezmaksas sadali. Prezentējot darbus, skolēni akcentēja ieguvumus un nepieciešamos sava veiktā darba uzlabojumus, diskutēja par veiktā darba rezultātiem.

Projektu darbu aizstāvēšanā skolēni izmantoja stenda prezentāciju, kā arī demonstrēja gatavos produktus. SMU (skolēnu mācību uzņēmuma) ietvaros tika izveidota ūdens taupīšanas ierīce, veidoti dizaina priekšmeti. Izstrādātie darbi parādīja skolēnu radošumu uzrakstītā grāmatā, apkopotā un  izveidotā mūzikas un foto galerijā, kā arī tika realizēts Nordplus projekts “Dust to Diamonds”, kurā skolnieces organizēja viesu no Igaunijas un Somijas uzņemšanu, plānoja un realizēja kopīgos pasākumus.

Projektu dienas pasākumos piedalījās 11.klašu skolēni, kuriem tā bija jauna pieredze, ideju smelšanās nākamajam mācību gadam. Evelīna Veinberga uzskata: “Man kā skolēnam zinātniskā konference bija lieliska iespēja gūt priekšstatu par ZPD darba prezentēšanas formātu, norisi un paskatīties uz to no klausītāja puses. Šī konference palīdzēja saprast, ko no mums sagaidīs un kā mēs varētu izstrādāt savas nākotnes prezentācijas, lai ieinteresētu klausītājus un pateiktu pašu svarīgāko informāciju. Savukārt skolēnu mācību uzņēmumu un projektu prezentācija pavēra plašāku ieskatu uz mūsu jauniešu idejām, problēmu risinājumiem un stratēģisko mārketinga plānu. Kā 11. klases skolēnam šīs projektu prezentācijas bija ļoti noderīga pieredze, jo varēju gūt priekšstatu par uzņēmumu veidošanas principiem un smelties idejas, ja vēlāk nolemšu veidot pati savu uzņēmumu.”

Paldies skolēniem un skolotājiem par darbu!