Turpinās Siguldas Valsts ģimnāzijas un Tessinas Annas Frankas pamatskolas draudzība

Satiekam draugus tiešsaistē

Tikšanās tiešsaistē mūsdienu skolēnam nav nekas svešs, tomēr 20. februārī šīs prasmes tika
izmantotas jaunā situācijā, jo 7. klašu skolēni, kas apgūst vācu valodu, tiešsaistē tikās ar skolēniem no
Vācijas pilsētas Tessinas.

Siguldas Valsts ģimnāzijas un Tessinas Annas Frankas pamatskolas draudzība ilgst jau vairāk nekā
30 gadus. Kopš 1987. gada Siguldu ir apmeklējuši daudzi šīs skolas skolēni un pedagogi, tāpat arī uz
Tesinu ir devušās skolēnu grupas no Siguldas. Projekta mērķis ir pilnveidot svešvalodu zināšanas, lietojot
valodu reālās dzīves situācijās, kā arī izzināt jauniešu dzīvi Vācijā.
Kaut gan Covid-19 dēļ viesošanās pie draugiem vairākus gadus nav notikusi, šogad tas ir
mainījies. Un 20. februāra tikšanās ir apliecinājums tam, ka projekta tradīcijas tiek turpinātas. 1. semestrī
abās skolā tapa video, kas iepazīstināja ar pilsētu, skolu un pašiem skolēniem. Tagad bija iespēja
prezentēt Tessinas skolēniem Siguldu, Siguldas Valsts ģimnāziju un to, ko darām skolā. Savukārt Tessinas
skolēni video parādīja pilsētu un pastāstīja par savu mīļāko vietu skolā.
Skolēni bija arī apmainījušies ar jautājumiem, tagad varējām saņemt atbildes. Izrādījās, ka abās
valstīs skolēniem ir līdzīgi hobiji, abu valstu skolēni spēlē mūzikas instrumentus. Vācu skolēni bija
sajūsmā par to, ka mūsu skolēniem vasaras brīvlaiks ilgst trīs mēnešus, bet mūs pārsteidza tas, ka tipisks
vācu ēdiens ir nevis desiņas, bet gan kebabs.
Tiekoties laiks pagāja nemanāmi, negribējās šķirties, jo bija radusies sajūta, ka varam runāt vēl
ilgi. Atvadoties mājām cits citam ar roku un teicām: “Uz redzēšanos!” Un šoreiz tas nebūs ilgi jāgaida.
Tessinas skolēnu delegācija plāno apmeklēt Siguldu šī gada septembrī.

Paldies 7. klases skolēniem par līdzdalību video tapšanā un piedalīšanos tiešsaistē, paldies
skolotājai Airai Langenfeldei par atbalstu projekta pasākumiem! Tāpat liels paldies Gunāram Kanbergam
par video veidošanu un Kārlim Tiltiņam par tehnisko atbalstu!


Informāciju sagatavoja Lāse Vilka