Izcils sniegums Siguldas novada radoši pētniecisko darbu lasījumos

Lepojamies ar Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju sasniegumiem! Apsveicam!

Skolēnu radoši pētnieciskās darbības mērķi ir rosināt skolēnos interesi par Siguldas novada kultūras, vēsturiskajiem, ekonomiskajiem un citiem procesiem; sekmēt skolēnu patriotisko audzināšanu; veidot skolēnu iemaņas patstāvīgam izziņas un izglītošanās procesam, – pētnieciskās darbības galvenie uzdevumi ir sadarboties ar Siguldas novada iestādēm, iepazīties ar projekta un pētnieciskā darba būtību, organizāciju un metodēm, izkopt patstāvīgā darba iemaņas, pilnveidot prasmes informācijas ieguvē, datu apstrādē un analīzē, apgūt prasmi projekta noformēšanā un prezentēšanas prasmi. Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzijā konkurss “Es un ES” Eiropas dienas noskaņās

Gatavojoties Eiropas dienai

Siguldas Valsts ģimnāzijā konkurss “Es un ES” tika organizēts 26.aprīlī un domāts  tieši 9. klašu skolēniem ar mērķi – padziļināt skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, tās institūcijām un realizēto politiku. Gatavošanās konkursam veicināja dziļāku izpratni par ES Parlamenta darbu un Latvijas deputātu sasniegumiem. Lasīt vairāk →

Pedagoģiskās prakses stundas ģimnāzijā

Pedagoģiskās prakses stundas ģimnāzijā

Aprīļa mēnesī 10.d. klasi palīdzēja audzināt mūsu skolas absolvents Andrejs Martinsons, kurš izvēlējies matemātikas skolotāja profesiju un ģimnāzijā veica klases audzinātāja pedagoģisko praksi. Andrejs iepazinās ar klases audzinātājam nepieciešamo dokumentāciju, piedalījās audzināšanas stundās un arī pats droši un pārliecinoši vadīja audzināšanas stundas. Lasīt vairāk →

Aktivitāte “Par tīru Latviju”

Par tīru Latviju!

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru aicināja Latvijas mācību iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus. Lasīt vairāk →

Ielaušanās bibliotēkā un literatūrā 7. e klases veikumā

Ielaušanās bibliotēkā un literatūrā

7.E klases skolēni Bibliotēku nedēļas laikā piedalījās Siguldas novada bibliotekāru izveidotajā erudīcijas izlaušanās spēlē “Ielauzies literatūrā”. Skolēni komandās, risinot daudzveidīgus uzdevumus, iepazina bibliotēkas izkārtojumu un piedāvājumus, ka arī literatūru, kas saistīta ar Siguldas novadu. Daļa no klases risināja pieaugušajiem domātos uzdevumus, savukārt otra puse pētīja bibliotēkas bērnu nodaļas piedāvājumu. Lasīt vairāk →

Konkursa “Ķengurs” rezultāti

„Ķengurs” – tas ir masveida starptautiskais matemātikas konkurss ar devīzi „Matemātika visiem”.

Konkursa dzimtene ir Austrālija, un tā īstenošanas ideja pieder slavenajam Austrālijas matemātikas profesoram Pīteram Holloranam, kurš 80.gadu sākumā organizēja spēli Austrālijas skolēniem.

Konkurss “Ķengurs” veicina matemātikas popularitāti un parāda skolēniem, ka matemātika var būt aizraujoša. Lasīt vairāk →

Lieldienām veltītas aktivitātes

Zaļajā ceturtdienā Siguldas Valsts ģimnāzijas gaiteņos bija jūtams pavasarīgs prieks. Skolēni un skolas darbinieki ļāvās aicinājumam skolā ierasties zaļā apģērbā un izrotāt savus matus ar matu rotu “prātā pilnīgs pavasaris”, šī aktivitāte radīja daudz smaidu un prieka. Lūk, daži foto.

       

10. Lasīt vairāk →

7.e klases Ēnu dienas intervijas

7.e klases Ēnu dienas intervijas

Siguldas ģimnāzijas lielie skolēni 6.aprīlī Ēnu dienās devās uz darba vietām iepazīt kādu profesiju. Arī 7.E
klases skolēni, lai gatavotos šādām aktivitātēm nākotnē un apgūtu prasmi intervēt, piedalījās Ēnu dienās
un intervēja dažādu profesiju pārstāvjus – uzņēmējus, uzņēmumu īpašniekus, pasākumu plānotāju,
medicīnas darbiniekus, pārdevējus, makšķernieku un pat Latvijas Valsts prezidentu. Lasīt vairāk →