31.08.2021. SVĢ skolēnu testēšana pirms 2021./2022.m.g.

Katras klases audzinātājs sazināsies ar skolēniem/vecākiem, jo,lai sāktu klātienes mācības 2021./2022.m.g. 7. – 12. klasēs, skolēniem, kuri klases audzinātājam un skolas medicīnas māsai līdz 26.08.2021. nevar uzrādīt sadarbspējīgu vai pārslimošanas Covid 19 sertifikātu, 2021. gada 31. augustā klašu grupai norādītajā laikā ierodas skolā pie skolas medicīnas māsas un nodod PĶR siekalu testu Covid 19 noteikšanai. Lasīt vairāk →

Svinīgi izdoti dokumenti 9. klasēm

Š.g. 11. jūnijā Siguldas Valsts ģimnāzijas iekšpagalmā notika svinīga dokumentu izdošana 9. klašu skolēniem. Tā bija priecīga satikšanās katrai klasei, klases audzinātājai un skolotājiem. Dokumentus par pamatizglītības ieguvi saņēma 91 9. klases skolēns.
Paldies vecākiem par uzticēšanos Siguldas Valsts ģimnāzijai!
Paldies skolotājiem par mērķtiecīgo darbu!
Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzijas aktivitāšu diena

Š. g. 28. maijā 7.-11. klašu skolēniem notika aktivitāšu diena, kuras laikā katra klase kopā ar audzinātāju vienojās dažādās aktivitātēs, lai kopā gūtu prieku, attīstītu radošumu, veicinātu katra skolēna personības pašizaugsmi. vairākas klases devās inividuālās sporta aktivitātēs, gatavoja mācību gada beigu svētku cienastu, devās attālinātās ekskursijās. Lasīt vairāk →

Karjeras dienas SVĢ

26. un 27. maijā 7.-11. klašu skolēniem bija unikāla iespēja piedalīties dažādās karjeras dienas aktivitātēs, izzinot karjeras iespējas caur dažādiem mācību priekšmetiem.

Metodiskie centri plānoja un organizēja karjeras dienas katrai klašu grupai, īpaši izceļot dažādas karjeras iespējas Siguldas novadā, piesaistot Siguldas Valsts ģimnāzijas absolventus – dažādu jomu profesionāļus. Lasīt vairāk →