Skolā realizē “Pumpurs” projekta aktivitātes

Siguldas Valsts ģimnāzija kopš  2020. gada 6.janvāri realizē Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atbalsta pasākumus. Tiek piedāvāts konsultāciju atbalsts jauniešiem mācību priekšmetā , transporta izmaksu segšana, dienesta viesnīcas un ēdināšanas izdevumu segšana projekta mērķa grupas jauniešiem. Lasīt vairāk →

Suminām SVĢ vērtību vēstnešus

Beidzoties mācību gadam, jau par tradīciju kļuvusi Siguldas Valsts ģimnāzijas vērtību vēstnešu sumināšana. Skolēnu un skolotāju balsojumā noskaidroti tie skolēni, kas pierādījuši sevi kā vienas no skolas vērtībām popularizētāji ikdienas mācību procesā skolā un ārpus tās.

Sveicam un lepojamies!

Vērtības SADARBĪBA vēstneši  –  Alēna Erele 12.c ; Oto Laiva 12.b

Vērtības RADOŠUMS vēstneši –  Rūta Alise Skuja 12.d; Paula Luīze Biteniece 12.a

Vērtības INTELIĢENCE vēstneši – Paula Malnača 10.a; Tomass Ozoliņš 11.a

Vērtības IZCILĪBA vēstneši – Beāte Marta Circene 12.a; Agnese Zaperecka 10.b
Vērtības ATBILDĪBA vēstneši – Beāte Beatrise Pētersone 7.c; Marta Veismane 8.a
Lasīt vairāk →

Mācību gada noslēguma svētki!

2019./2020. mācību gads Siguldas Valsts ģimnāzijas vēsturē bijis notikumiem bagāts. Veiksmīgi, jaunām zināšanām un prasmēm bagāti ritējis mācību process jaunajā Kvantu korpusā. Skolēni un skolotāji rūpīgi gatavojušies olimpiādēm novada un valsts līmenī, sekmīgi startējuši zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, apliecinot savas zināšanas un prasmes augstā līmenī. Lasīt vairāk →

9. c klase radoši sveic savus skolotājus

Noslēdzoties 2019./2020. m.g., mēs, 9.c klase, vēlējāmies apsveikt skolotājus, kuri mūs ir skolojuši gan šajā mācību gadā, gan jau kopš 7. klases.

Ņemot vērā esošos apstākļiem, nolēmām apsveikumu veidot netradicionālā, digitālā veidā, proti, video formātā. Šajā projektā tika iesaistīti visi klasesbiedri, kuri mājas apstākļos nofilmēja katrs savu video fragmentu, apsveicot un pateicoties skolotājām par viņu ieguldīto darbu mūsu izaugsmē un attīstībā trīs gadu garumā.  Lasīt vairāk →

10. a klase svin Eiropas dienu

9.maijā visā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas diena jeb Eiropas Savienības dzimšanas diena. Eiropas diena ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā. Šajā datumā 1950.gadā Roberts Šūmans nāca klajā ar savu plānu, kas tiek uzskatīts par sākumu ciešākai Eiropas integrācijai.

Šogad, 2020. gadā, aprit 16 gadi kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Lasīt vairāk →