10.c klases skolēni darbojas brīvprātīgi

Sestdien, 8.oktobrī, Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.c klases skolēni kopā ar audzinātāju Ivetu Vārpiņu brīvprātīgi un čakli palīdzēja šonedēļ nodegušā dzīvokļa darbos. No rīta, ieejot dzīvoklī, nekas nebija redzams, jo viss bija melns – sienas, grīda, griesti un logi.

Kad skolēniem tika teikta pateicība par labo darbu, viņi uzsvēra – tas ir pats par sevi saprotams, ka ir jāpalīdz tiem, kam klājas grūti. Lasīt vairāk →

Valsts prezidents sveic starptautisko mācību olimpiāžu laureātus un skolotājus

“Ikviens starptautisks panākums ir apliecinājums, ka mums aug talantīga, spējīga un uzņēmīga jaunā paaudze. Paldies, ka esat likuši Latvijas vārdam izskanēt pasaulē!”

/Valsts prezidents Raimonds Vējonis/

Piektdien, 7.oktobrī, Valsts Prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī svinīgi sveica starptautisko mācību olimpiāžu laureātus, kuru vidū bija arī Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.a klases absolvents Valts Krūmiņš. Lasīt vairāk →

Atpakaļ skolā

Siguldas Valsts ģimnāzijā jau kļuvis par tradīciju, ka absolventi rudens pusē apmeklē skolu un tiekas ar 12. klašu skolēniem. Tā darba nedēļas noslēgumā 12.b klases skolēniem bija iespēja tikties ar Latvijas Universitātes vēstures fakultātes studentu Eduardu Gailišu.

Eduards skolu absolvēja 2014.gadā un šobrīd raksta savu bakalaura darbu. Lasīt vairāk →

7.klases izglītojamie apgūst bioloģiju angļu valodā

No šī mācību gada Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.a klases izglītojamie, kuri izvēlējušies angļu valodas novirzienu, apgūst bioloģijas mācību priekšmetu angļu valodā. Bilingvālās apmācības mērķis – pilnveidot angļu valodas apgūšanas procesu, paplašinot angļu valodas lietošanu citos mācību priekšmetos. Nākamajā mācību gadā 8.klasei plānots apgūt fiziku, bet vēl pēc gada – ķīmiju angļu valodā. Lasīt vairāk →

Valsts ģimnāziju vadības pārstāvji tiekas ārkārtas sanāksmē

Pirmdien, 2016.gada 3.oktobrī, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā tikās Latvijas valsts ģimnāziju vadības pārstāvji, lai spriestu par plānotajiem grozījumiem Vispārējās izglītības likumā. Likumprojekts paredz 27 pašvaldību dibināto valsts ģimnāziju pārņemšanu valsts īpašumā un padotībā, mainot to dibinātāju statusu no pašvaldības uz valsti.

Pēc ilgstošām diskusijām nolemts oficiālā vēstulē paust savu nostāju par sagatavotajiem grozījumiem, aicinot Izglītības un zinātnes ministriju sniegt atbildes uz jautājumiem par valsts ģimnāziju pārņemšanas stratēģiskajiem rezultātiem ilgtermiņā, resursu pārvaldības efektivitāti, kā arī riskiem un ietekmi uz darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.SAM. Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzija apstiprina attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam

Siguldas Valsts ģimnāzijas attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam ir vidēja termiņa iestādes attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka iestādes misiju, vīziju, vērtības, mērķus un uzdevumus. Stratēģijā iestādes darbība ir novērtēta arī SVID ietvaros un veikta sadarbības pušu analīze. Stratēģijas pamatā ir ievērots nacionāla un novada līmeņa attīstības plānošanas konteksts. Lasīt vairāk →

Valsts prezidents Siguldas Valsts ģimnāzijai pasniedz Ata Kronvalda balvu

Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien, 29.augustā, Melngalvju namā svinīgā ceremonijā apbalvoja Ata Kronvalda balvas ieguvējus, kā arī pasniedza Lielās un Mazās pūces balvu visaugstāk novērtētajām skolām. Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu reitingā 2016.gadā lielo skolu kategorijā, kurā vērtētas 93 skolas, Siguldas Valsts ģimnāzija ierindojusies ceturtajā vietā, savukārt mazo skolu kategorijā, kurā tika sadalītas 175 vietas, lieliskus panākumus guvusi Siguldas 1.pamatskola, ierindojoties 12.vietā, bet 54.vietu ieguvusi Siguldas pilsētas vidusskola.
Lasīt vairāk →

Par dienesta viesnīcas pakalpojuma nodrošināšanu Siguldas Valsts ģimnāzijas izglītojamajiem

Saskaņā ar  Siguldas novada Domes 2016.gada 3.augusta iekšējo noteikumu Nr. 8/2016 “Par Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu piešķiršanu” 11.punktu visiem izglītojamajiem/vecākiem lūgums iesniegt attiecīgo iesniegumu Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram. Iesniegumu iespējams iesniegt arī elektroniski nosūtot skenētā formātā vai iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu dokumentu. Lasīt vairāk →

Par vienu no labākajām lielajām skolām atkārtoti atzīta Siguldas Valsts ģimnāzija

Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu reitingā 2016.gadā lielo skolu kategorijā, kurā vērtētas 93 skolas, Siguldas Valsts ģimnāzija ierindojusies ceturtajā vietā (pirmajā vietā – Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, otrajā vietā – Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, trešajā vietā – Āgenskalna Valsts ģimnāzija), izcīnot diplomu, ko pirms mācību gada uzsākšanas svinīgā pasākumā pasniegs Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Lasīt vairāk →