7.klašu skolēni mācās vēsturi Siguldas pilsdrupās

Siguldas kultūrvēsturiskais mantojums ir tik bagātīgs un interesants, ka var kalpot par daudzu vēstures mācību grāmatas tēmu vizuālu papildinājumu. Lai labāk izprastu viduslaiku piļu celtniecību un dzīves apstākļus tajās, 7. a un b klašu skolēni mācību stundas vēsturē aizvadīja Siguldas pilsdrupās.

Skolēni aizpildīja darba lapu, kurā bija vispārināts viduslaiku pils attēls ar tajā esošo objektu aprakstiem. Izpētot Siguldas pilsdrupas, skolēni konstatēja, kādi viduslaiku piļu elementi ir saglabājušies, kādi- gājuši bojā. Bija interesanti lasīt skolēnu pārdomas par to, kāpēc līdz mūsdienām ir saglabājušies tikai atsevišķi dažu celtņu fragmenti.

Galvenais šādu mācību stundu ieguvums ir iespēja dažādot mācību procesu, apvienot pastaigu brīvā dabā ar izpētes darbu, radīt interesi par novada un Latvijas vēsturi, kā arī padomāt par kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību. Šāda veida vēstures stundas nevar notikt bieži, tās prasa papildus sagatavošanās darbu un  atbilstošus laika apstākļus, ko nevar iepriekš ieplānot.

Siguldas vēsture arī turpmāk piedāvā daudzas izzinoša pētnieciska darba iespējas.

Informāciju sagatavoja vēstures skolotāja Inese Berga