Aktīvi apmeklē izstādi “Gaujas stāsti audeklos”

Kultūras centrā “Siguldas devons” atklāta izstāde “Gaujas stāsti audeklos”, kurā izstādīti Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Turaidas muzejrezervāta krājumi.
Izstādē ir apskatāmi darbi, kurus vieno kopīgais motīvs – Gauja. Ir iespēja klātienē iepazīt tādu izcilu personību – Valda Kalnrozes, Ārija Skrides, Leo Svempa, Ģederta Eliass – darbus. Īpaši jāmin Kārlis Melbārdis, kuram tieši Gaujas krastu studijas veicināja jaunu motīvu rašanos. Izstādē ir aplūkojams arī mūsu Siguldas novadnieka Voldemāra Gudovska akvarelis.

Ainava ir viens no populārākajiem mākslas žanriem. Dabas skaistuma atainošanā  nozīmīgs ir mākslinieka personības subjektīvais redzējums. Te svarīga kļūst forma un ekspresija, ainava vairs nav tradicionāli jāatdarina vai jāatveido kā fotogrāfija. Ainavas glezniecībā būtiski ir meklēt motīvu caur mākslinieka skatījumu, būtiskas kļūst divas tendences – plenēriskā un dekoratīvā.

11. a un 11. d klase ar patiesu aizrautību vēroja izstādi un noslēgumā katrs izvēlējās, kuri no visiem izstādītajiem darbiem patika vislabāk. Izveidojām gleznu TOP 3.

Apkopojot visu izteiktās domas, 11. d klasē pirmajā vietā tika minēta V.Kalnrozes glezna “Gauja”, otrajā – K.Melbārzda “Gauja. Koku pludināšana” un vecmeistara Ģederta Eliasa darbs – “Agrs rīts. Gauja”, bet trešajā vietā tika minēts A.Osītis ar gleznu “Siguldas ainava”.

11. a klase kā labāko atzina V.Kalnrozes “Gauja ķūķu iezis”. Otrajā vietā palika K.Melbārzdis “Gaujas tilts Murjāņos”, bet trešā labākā tika atzīta – N.Lindes “Gaujas lejas ainava ziemā”.

8.b klasei izstādi vērot palīdzēja izstādes kuratore Kristīne Kligina. Skolēni uzzināja, ka kurators ir cilvēks, kas rūpējas par mākslas darbu nogādāšanu izstādes vietā, viņš arī izkārto tos telpā tā, lai skatītājiem ir ērti un patīkami aplūkot ekspozīciju. 8.b klasei bija iespēja dzirdēt interesantus stāstus par gleznām, to autoriem un mākslas darba tapšanas tehniku. Aizraujošā stāstījuma iespaidā gleznas tuvumā un no attālumā pētīja pat tie skolēni, kas ikdienā par mākslu neinteresējas. Gandrīz visi skolēni atrada sev tuvu mākslas darbu, ko labprāt novietotu pie sienas savās mājās, ja vien tas būtu iespējams. Turklāt 8.b klasei pēkšņi tapa nākotnes plāni: pavasarī mēs dosimies pārgājienā un  pamēģināsim, kā tas ir – gleznot dabā. Kas mums palīdzēs? Māksliniece Kristīne Kligina.

Audzināšanas stundās māksla izstādi kultūras centrā “Siguldas devons” apmeklēja 10 a klase ( audzinātāja D.Jēkabsone), 9 a ( audzinātāja I.Ivanova) un 9 b ( audzinātāja I.Upīte-Dambīte), 8 a ( audzinātāja S.Lapiņa), kā arī 11 b klase ( audzinātāja I.Berga) un 11 c klase ( audzinātāja I.Zlaugotne).

Informāciju sagatavoja:audzinātājas I.Celmiņa un A.Ūdre