Lepojamies ar skolotājas Anitas Ūdres sasniegumiem!

Skolotājai Anitai Ūdrei pasniegts Pateicības raksts par piedalīšanos 1991.gada barikādēs

Janvāra mēnesis jau 29 gadus Latvijā ir barikāžu piemiņas laiks, kad tiek iedegti ugunskuri un pieminēti 1991.gada barikāžu notikumi. 14. janvārī piemiņas pasākumā Rīgā, Barikāžu muzejā vairākiem cilvēkiem, arī Siguldas Valsts ģimnāzijas politikas un filozofijas skolotājai  Anitai Ūdrei, tika  pasniegti Pateicības raksti un grāmatas par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada barikādēs. Klātesošos uzrunāja bijušais LTF priekšsēdētājs, viens no barikāžu organizētājiem, Romualds Ražuks.

A.Ūdre pastāstīja, ka 1991.gadā strādājusi Cēsu Medicīnas skolā un kopā ar topošām medmāsām braukusi uz barikādēm. Cēsu rajonam tika uzticēts sargāt valdības ēku un Cēsu centrālās slimnīcas ārstiem un medmāsām – ēkas daļu uz Elizabetes ielas pusi. Ielas mala tika nostiprināta ar smago tehniku, baļķu mašīnām.15. janvārī notika Interfrontes mītiņš universitātes stadionā un satracinātais pūlis tuvojās valdības namam. Pa rāciju tika dota komanda – nepakļauties provokācijām. Tā arī viņi satina savus lozungus un noskaitušies netika valdības namam klāt. Tā kā bija ziema un laiks bija auksts, tika kurināti ugunskuri – dienu un nakti. Latvijas neatkarība tika nosargāta.

Mēs priecājamies un sirsnīgi apsveicam skolotāju Anitu Ūdri ar iegūto apbalvojumu!

Informāciju sagatavoja Inese Berga