Dalība ES programmēšanas nedēļā

Jau otro gadu SVĢ fizikas skolotāja Solvita Lapiņa ar skolēniem fizikas stundās atbalsta Eiropas iniciatīvu un piedalās Eiropas Programmēšanas nedēļā (#CodeWeek), kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā un saistošā veidā, parādot, ka programmēšanas prasmes ir nepieciešamas arī ikdienā.

Iepriekšējā gadā skolēni pētīja kā var programmēt mūziku. Šogad stundā, kas veltīta programmēšanai bez datora, skolēni tika iesaistīti uz sacensības, sadarbības principiem balstītā spēlē, izmantojot CodyRoby kārtis, kā arī atbildēja uz dažādiem jautājumiem par kustību un spēkiem.

Iesaistoties šajā aktivitātē, skolēniem bija iespēja: gūt sadarbības un sacensības pieredzi; izprast lomu sadalījumu starp programmētāju (Cody) un robotu (Roby); uzzināt, ka vienkāršu norādījumu secība var atrisināt problēmu; veicot attiecīgas programmas darbības simulāciju, pārbaudīt tās pareizību; saprast, ka programmēšana pārsvarā ir loģiska domāšana, nevis tehnoloģija; iecerēt, īstenot un pielāgot stratēģijas; domāt kritiski un risināt problēmas.