Vebinārs vecākiem kopā ar biedrību “Papardes zieds”

Kādas prasmes, zināšanas, iespaidus par seksuālo un reproduktīvo veselību bērniem un pusaudžiem māca mūsdienu vispopulārākais informācijas avots, proti, internets? Kā informācijas pieejamības laikmetā rīkoties vecākiem, lai bērns izaugtu ar veselīgu pašapziņu un veselīgiem paradumiem, dalītos savās emocijās un vērstos pie vecākiem problēmsituācijās?

Vebinārā 10. novembrī no plkst. 17.30 līdz 19.00 ar vecākiem sarunāsies Iveta Ķelle, biedrības “Papardes zieds” vadītāja.

Bērni, kuri sasnieguši pusaudžu vecumu, šobrīd aug pasaulē, kurā neatņemamu vietu ir ieņēmis viedtālrunis. Bērniem un jauniešiem ir veselīgi izzināt un būt ziņkārīgam par jautājumiem, kas skar paša ķermeni, pretējā dzimuma ķermeni, seksualitāti, taču interneta satura pieejamība ir radījusi jaunus riskus un uzdevumus vecākiem. Kas jāzina vecākiem pašiem, lai varētu aizsargāt savu bērnu? Un kā sarunāties ar pusaudzi?

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas. Lai piedalītos, nepieciešams reģistrēties.

Iveta Ķelle kopš 2003. gada ir biedrības “Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja. Veselība, galvenokārt, seksuālā un reproduktīvā, neformālā izglītība un NVO sektors, kā arī diskusijas ar vecākiem ir Ivetas Ķelles profesionālās darbības lauks, viņa īpaši aizstāv jauniešu un sieviešu tiesības.

Vebināru Eiropas Savienības māja sadarbībā ar biedrību “Papardes Zieds” rīko, lai mudinātu vecākus līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi, veltīt vairāk laika sarunām un kvalitatīvai laika pavadīšanai kopā ar bērniem.

Seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības ir pamats dzimumu līdztiesībai, demokrātijai un dzimumbalstītās vardarbības izskaušanai. Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, turklāt šis jautājums skar ne tikai sievietes, bet arī vīriešus. Tas ir galvenais jautājums Eiropas sociālo tiesību pīlārā, kura mērķis ir vienlīdzīga attieksme un iespējas sievietēm un vīriešiem visās jomās, piemēram, saistībā ar dalību darba tirgū, nodarbinātības nosacījumiem un karjeras attīstību. Taču dzīve nav tikai darbs un nauda, tāpēc gan sievietēm, gan vīriešiem ir svarīgi atrast līdzsvaru starp darbu, savu ienākumu nodrošināšanu un sev un savai ģimenei veltīto laiku.

Eiropas Komisijas darba un privātās dzīves līdzsvara iniciatīvā ir ņemts vērā sociālo tiesību pīlāra vienlīdzīgas attieksmes princips un ieviestas jaunas – vai pastiprinātas esošās – tiesības ES līmenī, lai palīdzētu līdzsvarot aprūpes pienākumu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem un tādējādi atbalstītu sieviešu nodarbinātību. Šīs tiesības dod iespēju izmantot paternitātes, bērna kopšanas un aprūpētāja atvaļinājumu, kā arī elastīgus darba nosacījumus vecākiem un aprūpētājiem.

Plašāka informācija ŠEIT

REĢISTRĀCIJA ŠEIT