Skolēnu pašpārvalde piedalās projektā “Kontakts”

Skolēnu pašpārvalde piedalās projektā “Kontakts”

 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludināja atklāto projektu “Kontakts” izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam. Šī projekta ietvaros no 19. līdz 21.aprīlim, trīs mūsu skolas pašpārvaldes pārstāves – Elizabete Arāja, Paula Proškina un Anna Ozoliņa piedalījās iniciatīvas “Kontakts” veidotās izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācībās, Saulkrastos. 

Skolas pārstāves kopā ar citu pašpārvalžu komandām pavadīja kopā laiku, veicot dažādas aktivitātes, lai dalītos savā pieredzē un saliedētos.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros SVĢ Skolēnu pašpārvalde veido projektu, lai stiprinātu skolas pašpārvaldes attīstību, sekmētu skolētu pilsonisko līdzdalību un labbūtību. 

Skolu pašpārvalžu iesniegtie projekti piedalās konkursā, lai saņemtu finansējumu līdz 1000 eiro ieceru īstenošanai.

     

Lūk, SVĢ Skolēnu pašpārvaldes pārstāvju iespaidi par iegūto Saulkrastos:

Paula – “Šīs mācības bija lieliska pieredze, lai apmainītos ar pozitīvām emocijām un idejām ar citiem jauniešiem.”

Elizabete – “Šī bija tiešām fantastiska pieredze. Bija ļoti noderīgi uzzināt, kā strādā citas pašpārvaldes un kā mēs varētu uzlabot mūsu pašpārvaldes darbu un skolēnu labsajūtu.”

Anna – “Pieredzes apmaiņā ar citām pašpārvaldēm, es uzzināju, ka katrā skolā ir citādāka sistēma. Šīs zināšanas man palīdzēs uzlabot turpmāko pašpārvaldes darbību. Pateicoties iniciatīvai “Kontakts”, mēs varēsim ar pilnu atdevi nodoties projekta īstenošanai, lai uzlabotu esošo skolas vidi un motivētu pārējos skolēnus aktīvāk iesaistīties skolas dzīvē.”

Informāciju sagatavoja

SVĢ Skolēnu pašpārvalde