Vēstures stunda Satezeles pilskalnā

                                                                             Vēstures stunda Satezeles pilskalnā
Mācoties par notikumiem viduslaikos, svarīgi ir zināt – kas minētā laika posmā ir noticis Latvijas teritorijā. Šajā ziņā unikāls vēsturisks un dabas objekts ir Satezeles pilskalns. Gaujas lejteces baseinā, tagad Siguldas, Turaidas un Krimuldas teritorijā senākā apdzīvotība konstatēta ap 2. gadu tūkstoti p.m.ē. Tad te senie iedzīvotāji dzīvoja apmetnēs un medīja, zvejoja, audzēja mājlopus, kā arī iekopa tīrumus.
Kādi notikumi ir risinājušies šeit 12.g.s., to vēlējās noskaidrot 8.a klase un vēstures stundā devās visu noskaidrot – š.g. 22.septembrī. Lai vēsturiski precīzāk izprastu tā laika sadzīvi un cīņas, skolēni iepazinās ar fragmentu no „Indriķa hronikas”. Tieši 11./12.g.s. uzplauka lībiešu kultūra, tika celtas koka pilis. Viena no tām ir Satezele. Esot uz vietas, skolēni izvērtēja tīri stratēģisko izvietojumu – no trijām pusēm ir stāvas nogāzes, bet no ceturtās ir valnis, aizsargsiena. Satezeles pilskalnā jeb Līvu kalnā valdīja lībiešu pils vecākais Dabrelis, kurš bija nesamierināms vācu un to nestās kristīgās ticības pretinieks. Var apbrīnot viņa drosmi kaujās ar vācu bruņiniekiem.
Skolēniem tika dotas darba lapas, kurās jāatbild uz jautājumiem un uzdevumiem par līvu sacelšnās cēloņiem, karošanas paņēmieniem un jāveic salīdzinājums.

 

 

 

 

 

                                                                                                 Informāciju sagatavoja: vēstures skolotāja A.Ūdre