VAKANCES – nāc strādāt Siguldas Valsts ģimnāzijā

PIEDĀVĀJAM DARBU MŪSDIENĪGĀ VIDĒ KOPĀ AR MOTIVĒTIEM SKOLĒNIEM

No 2022. gada 1. septembra Siguldas Valsts ģimnāzijā ir šādas aktuālās vakances

                                              Aicinām darbā ĶĪMIJAS SKOLOTĀJU

21 kontaktstunda 8. – 12. klasē

Bruto alga 1200 eiro par likmi

Prasības pretendentiem:

  • atbilstoša izglītība

 

                                            Aicinām darbā DIZAINA UN TEHNOLOĢIJU SKOLOTĀJU

17 kontaktstunda 7. – 9. klasē

Bruto alga 1200 eiro par likmi

Prasības pretendentiem:

  • atbilstoša izglītība

Piedāvājam modernu darba vidi un sadarbību ar motivētiem jauniešiem

                                           SOCIĀLĀ PEDAGOGA DARBA VAKANCE

Darbs ar 7. – 12. klašu skolēniem

Pilnas slodze darbs, bruto alga 1 100 eiro par slodzi

Būtiskākie pienākumi

  • Apkopot datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē
  • Plānot un īstenot sociālpedagoģisko darbību
  • Sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesu un citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmēt bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu
  • Konsultēt sociālpedagoģiskajos jautājumos speciālistus, kuri lemj par bērna tiesisko statusu
  • Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu
  • Sniegt atbalstu klašu audzinātājiem un izglītības iestādes vadībai sociālpedagoģisko problēmu gadījumu risināšanā.

Parsības

  • līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju un profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālā pedagoga profesionālo pilnveidi.

Pieteikumu un CV sūtīt uz rudolfs.kalvans@svg.lv, vairāk informācijas zvanot, mob.tel.nr. 29625872