Lielo ģimnāzijā ir atvērta

2020.gada 4. martā Siguldas Valsts ģimnāzijā valdīja radoša un pozitīva atmosfēra, jo plkst. 19.00 ar Valda Meldera lekciju tika atklāta Lielo ģimnāzija –  jauns piedāvājums ikvienam pieaugušajam, kas vēlas sevi pilnveidot, attīstīt vai vienkārši pavadīt laiku jēgpilnās sarunās par dzīvi un mācīšanos no tās un tajā.

Pasākuma ievadā ikviens Lielo ģimnāzijas apmeklētājs tika cienāts ar atklāšanas svētku kūku. Turpinājumā Lielo ģimnāzijas atklāšanas brīdī uzrunu teica Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns, rosinot klātesošos domāt, ka Lielo ģimnāzija ir iespēja mums, pieaugušajiem, te kopā pilnveidoties, jo ikdienā Siguldas Valsts ģimnāzijā mācās skolēni un viņu izglītošana ir mūsu kopīgs darbs. Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, sveica klātesošos, uzsverot, ka mācīšanās mūža garumā ir iespēja dzīvot aizrautīgi, savas uzrunas noslēgumā viņš Siguldas Valsts ģimnāzijai dāvināja simbolisku dāvanu, pulksteni, vēlot Lielo ģimnāzijai ilglaicīgumu un veiksmi.

Valdis Melderis savā lekcijā dalījās ne vien pozitīvos piedzīvojumos no sava dzīves ceļa, bet arī savā negatīvajā pieredzē, stāstot, kā no tās var mācīties. Viņš aicināja klātesošos būt drosmīgiem, īstenot kādu ideju, kas ilgstoši neliek mieru vai rada ilūziju, ka, to īstenojot, dzīve kļūtu labāka, jo reizumis  idejas īstenošana process nes mācības tālākam dzīves procesam. Savas lekcijas noslēgumā V. Melderis akcentēja domu, ka laimei, lai tā notiktu, reizēm nepieciešama brīva vieta mūsu ikdienas plānotājos.

Pozitīvas emocijas, smiekli, jēgpilnas sarunas un satikšanās prieks, kas škietami apstādināja laiku, raisa cerību, ka Siguldas Valsts ģimnāzijas Lielo ģimnāzija turpinās savu misiju, kopā pulcējot arvien vairāk interesentu. Uz tikšanos!

Aktuālā informācija par turpmākajām lekcijām Siguldas Valsts ģimnāzijas mājaslapā, mūžizglītības sadaļā.

Foto no Lielo ģimnāzijas atklāšanas pasākuma https://failiem.lv/u/mjhxtyw9 Foto: Ginta Zīverte

2 thoughts on “Lielo ģimnāzijā ir atvērta

Comments are closed.